Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Valta, valvonta, osallisuus

  • Webinaari
  • Talous ja yhteiskunta
Alkamispäivä:
8:30
Päättymispäivä:
17:00
Tapahtumapaikka:
Verkossa
Add to calendar:

Tutkimusseminaarin järjestävät Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos yhdessä CORE-hankkeen kanssa.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki vallan, valvonnan ja osallisuuden teemat omikseen kokevat tutkijat väitöskirjatutkijoista professoreihin ja tutkijoista työelämässä oleviin.

Tutkimusseminaarimme teemat – valta, valvonta ja osallisuus – muodostavat kokonaisuuden, jota voi lähestyä monesta näkökulmasta. Seminaariin voi osallistua teoreettisilla tai empiirisillä tutkimuksilla ja käytännön esimerkkejä esittelemällä.

Tapahtumaan voi osallistua sekä paikan päällä että etäyhteydellä. Linkki osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille. Tarkempia tietoja julkaistaan osoitteessa https://sites.uef.fi/vvoseminaari/ohjelma/.

Vallan, valvonnan ja osallisuuden haasteet voivat liittyä esimerkiksi vallan valvomiseen tai siihen, millä tavoin osallistamalla voidaan pyrkiä laventamaan demokraattisia käytäntöjä, olipa sitten kyse esimerkiksi kansalaisaktiivisuudesta tai työntekijöiden osallistumisesta yrityksen hallintoon. Osallisuus voi merkitä pyrkimystä vallan käytön rajoittamiseen tai valvontaan. Teemamme liittyvät myös itsemäärämisoikeuden toteutumiseen ihmistä itseään koskevassa päätöksenteossa ja eritysesti haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuuksiin itse vaikuttaa päätöksentekoon.

Vallalla, valvonnalla ja osallisuudella on kuitenkin kääntöpuolensa ja niillä voi olla yllättäviä ja ennakoimattomia vaikutuksia. Joskus voi olla aiheellista kysyä, kuka valvoo valvojaa ja millaista valtaa valvoja käyttää? Osallisuuden rakentumista ja merkityksellisyyttä on syytä havainnoida ja tutkia. Joskus osallisuus vahvistaa olemassa olevia valtarakenteita ja merkitsee olemassa olevien valtakäytäntöjen hyväksymistä. Erilaiset osallistamisjärjestelyt voivat vahvistaa osattomuutta ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Miten osallisuuteen liittyvä vastuu, osaaminen ja valvonnan mekanismit rakentuvat? Muodostuuko osallisuudesta valvonnan muoto suvereenin vallankäytön, parlamentaarisen hallinnan ja institutionaalisen valvonnan rinnalle? Millaisia valvonnan ja vallan mekanismeja edustavat itsevalvonta, yritysten yhteiskuntavastuu, yksilöllisten oikeuksien korostaminen ja osallisuus? Keneltä kysytään, kun halutaan tietää ja kenen tiedosta tulee osa valtakäytäntöjä?

Esitelmäehdotukset lähetetään suoraan työryhmien vetäjille. Abstraktien toimitus viimeistään 28.2.2021. Katso työryhmämme ja ryhmien vetäjien yhteystiedot välilehdeltä ’Työryhmät’.

Seminaariin rekisteröityminen alkaa kello 8.30 ja ohjelma alkaa kello 9. Ilmoittaudu tapahtumaan 8.3.2021 mennessä.

Seminaariin jo kutsutut puheenvuorot ovat:

Itse itseään valvoen – onko omavalvonnalla merkitystä perus- ja ihmisoikeuksien
toteutumisen varmistamisessa?

Eeva Nykänen, Tutkimusjohtaja, hyvinvointioikeus ja lainsäädäntötutkimus, Itä-Suomen yliopisto

Datafikaatio — valvontaa vai kontrollia? Ääneenajattelua massamittaisen terveysdatan keruun, hyödyntämisen ja kierrätyksen äärellä.
Ilpo Helén, professori, sosiologia, Itä-Suomen yliopisto

Power of participatory science? – Tackling scientification of decision making by democratising science.
Taru Peltola, Associate Professor, Department of Geographical and Historical Studies at the University of Eastern Finland, and, Programme for Environmental Information, at the Finnish Environment Institute SYKE.

Oikeus vai velvollisuus? Asiakkaan osallisuuden moninaiset kasvot päihdehuollossa
Heidi Vanjusov, yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto

Kuka päättää, kuka tietää? Osallisuus ja suden suojelun haasteet
Heta Lähdesmäki, FT, tutkija, Turun yliopisto