Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEF liput lipputangoissa

Karjalan teologisen seuran etäyleisöilta: Ikääntyvien kokemus elämän merkityksellisyydestä

  • Yleisöluento
Tapahtumapäivämäärä:
Aika:
18:00–19:30
Tapahtumapaikka:
verkossa
Lisätietoja:
Zoom
Add to calendar:

Karjalan teologisen seuran etäyleisöillassa puhuu yliopistonlehtori, TT Suvi-Maria Saarelainen aiheesta Ikääntyvien kokemus elämän merkityksellisyydestä.

Saarelainen toimii soveltavien opintojen yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston teologian osastossa. Hänen tutkimuksensa on kohdistunut iän ja elämäntilanteiden heijastumiseen eksistentiaalisiin kysymyksiin. Esitelmässään Saarelainen tarkastelee kahden tutkimusaineiston kautta ikääntyvien ihmisten elämän merkityksellisyyden kokemusta. Ensimmäisen katsaus kohdistuu siihen, miten yli 80-vuotiaat ihmiset sanoittavat elämän merkityksellisyyttä ja merkityksen kriisejä. Toiseksi perehdytään siihen, miten 65 vuotta täyttäneet kotisaattohoidon potilaat kuvasivat merkityksen kokemusta lähestyvän kuoleman edessä. Yhteenveto osoittaa, että läheisten ihmisten läsnäolo, kuulumisen kokemus ja mahdollisuus autonomian säilyttämiseen ovat keskeisiä merkityslähteitä sekä kotisaattohoidossa oleville henkilöille että arkielämää eläville ikääntyvälle.

Kokemus elämän merkityksestä voidaan jakaa (positiiviseen) merkityksellisyyden kokemukseen ja (negatiiviseen) merkityksen kriisiin: positiivisessa kokemuksessa elämän merkityslähteet ovat tasapainossa, negatiivisessa kokemuksessa merkityslähteet ovat uhattuina tai horjuneet. Elämän merkityslähteet ovat osa ihmisen persoonallisuutta. Merkityslähteet muodostuvat henkilökohtaisista arvoista ja maailmankuvasta, keskeisistä uskomuksista ja rituaaleista, joiden kautta merkityksellisyyden kokemusta vahvistetaan. Merkityslähteet ovat osin tietoisia ja osin tiedostamattomia tekijöitä, joiden avulla ihminen pyrkii rakentamaan elämässään merkityksellisyyden kokemusta. Eksistentiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta on osoitettu, että nuoremmat sukupolvet tuntevat huonosti ikääntyneiden eksistentiaalisia tarpeita ja kokemuksia elämän merkityslähteistä.

Etäyleisötilaisuus on kaikille avoin, ja se toteutetaan Zoom-ohjelmiston välityksellä. Tilaisuuteen pääsee osallistumaan linkistä, joka julkaistaan Karjalan teologisen seuran koti- ja Facebook-sivuilla päivää ennen tilaisuutta. Tilaisuus tallennetaan. Lisätietoja seuran sivuilta osoitteessa karjalanteologinenseura.fi.

--------------------

Karjalan teologisen seuran tämän kevään yleisöillat ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteistä tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Teemavuoden tavoitteena on muun muassa tehdä tunnetuksi tutkitun tiedon lähteitä, kuten uutta tutkimustietoa. Avoimet ja kaikille kiinnostuneille suunnatut yleisöillat palvelevat uusimman teologisen tutkimustiedon saavutettavuuden edistämistä.

Tutkitun tiedon teemavuodesta Facebookissa: #tutkituntiedonteemavuosi.