Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Kansalaistiedettä Pohjois-Karjalan metsäbiotalouteen_puolukka

Kansalaistiedettä Pohjois-Karjalan metsäbiotalouteen: työpajat 14. ja 18.9.

  • Yhteistyö
Alkamispäivä:
10:00
Päättymispäivä:
12:00
Tapahtumapaikka:
Zoom
Lisää kalenteriin:

Lähde mukaan kehittämään kansalaistiedettä ja osallistu verkkotyöpajoihin 14.9.2020 ja 18.9.2020. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä. Linkki osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille. Osallistumalla saat näkemyksiä kansalaistieteeseen metsäbiotaloudessa ja olet mukana kehittämässä yhteistä pohjois-karjalaista kansalaistiedehanketta! 
Tervetuloa!

Esite

Kansalaistiedettä Pohjois-Karjalan metsäbiotalouteen

Mitä on kansalaistiede?

Kansalaistieteellä tarkoitetaan tutkimusta, jonka ns. tavalliset ihmiset toteuttavat joko kokonaan tai osittain esimerkiksi keräämällä tutkimukseen tarvittavaa aineis-toa. Parhaimmillaan kansalaistiede on vuorovaikutteista tutkimuksen tekijöiden ja kansalaisten välillä, jolloin tiedonkeruu ja tutkimustuloksista tiedottaminen muodostavat yhden kokonaisuuden. 


Tutkimuksessa ja hankemaailmassa kansalaistiede on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Keskeisenä syynä tähän on se, että sen avulla on mahdollista kerätä hyvinkin laajoja aineistoja kustannustehokkaalla tavalla.

Metsäntutkimuksessa kansalaistiedettä on sovellettu maailmalla erityisen paljon ja siinä nähdään paljon mahdollisuuksia. Siksi kansalaistieteeseen kannattaa paneutua myös Pohjois-Karjalassa.

Mitä mahdollisuuksia kansalaistiede tarjoaa?

YRITYKSILLE:
Vaikuttaminen tutkimusten aiheisiin
Nopeutetusti tietoa kriittisistä ongelmista laajalta alueelta (esim. Metsätuhot)
Tietoa hyvistä keruukohteista tukemaan luonnontuotteiden keruuta ja sen kohdentamista
Tietoa luontokohteiden vetovoimaisuudesta
Luonnontuntemuksen ja siihen liittyvän markkinoinnin kehittäminen
Vuorovaikutteisten kansalaistiedealustojen globaalien markkinoiden kehittäminen

KANSALAISILLE:
Luonnontuntemuksen vahvistuminen
Tieteelliseen tutkimukseen osallistuminen

KOULUILLE:
Uudet oppimismahdollisuudet
Osallistuminen tutkimuksentekoon
Yhteistyö korkeakoulujen kanssa

TUTKIJOILLE:
Kansalaisten keräämän tiedon hyödyntäminen tutkimuksessa
Laajat tutkimusaineistot kustannustehokkaasti
Vuorovaikutuksen lisääntyminen


TYÖPAJOJEN OHJELMAT

Työpaja 1: Jokamiehen metsätiedettä? - Johdanto kansalaistieteeseen metsäbiotaloudessa 14.9.2020 klo 10-12
Työpajassa pohditaan, mitä on kansalaistiede ja miksi metsäbiotaloudessa tarvitaan oma kansalaistieteen malli.

Ohjelma (muutokset mahdollisia):
Alustukset (15 min/esitys):

Taru Peltola/SYKE: Mitä kansalaistiede on?
Joni Lämsä ja Emilia Lampi/Jyväskylän yliopisto: Mitä kansalaistiede voi tarjota yksilöille, tiedon tuottajille ja yrityksille? Kyselytutkimuksen esittely.
Marjut Turtiainen ja Jukka Tikkanen/UEF: Millaisia ideoita kirjallisuudesta löytyi pohjoiskarjalaiseen metsäbiotalouden kansalaistieteeseen?
Kommenttipuheenvuorot:
Metsähallitus ja pohjoiskarjalainen luontoyritys: Metsätalouden ja luontopalveluiden näkökulmat kansalaistieteeseen
Työpaja: 
Minkälaisia tarpeita ja toiveita kansalaistieteelle on Pohjois-Karjalassa?


Työpaja 2: Metsäinen sovellus jokamiehen kansalaistieteeseen?
18.9.2020 klo 10-12

Työpajassa ideoidaan tutkijoiden, yritysten ja muiden työpajaan osallistuvien kanssa metsäbiotalouden kansalaistiedesovellusta.
Ohjelma (muutokset mahdollisia):
Alustukset (15 min/esitys):

Jukka Tikkanen, Marjut Turtiainen ja Elli Hämynen/UEF: Katsaus metsäbiotalouden kansa-laistiedesovelluksiin Suomessa ja maailmalla
Ville-Matti Vartio/Arbonaut: Pohjoiskarjalaisen kansalaistiedesovelluksen mahdolliset toi-minnallisuudet ja tarvittavat ominaisuudet
Rainer Peltola ja Mikko Kurttila/Luke: Luonnonvaratutkimuksen kansalaistiedesovellukset – kokemukset, haasteet ja mahdollisuudet
Mika Vanhanen/ENO-verkkokoulu (Envirate): Globaali alusta ympäristökasvatuksen kansa-laistieteeseen?
Työpaja: 
Millaisia ominaisuuksia pohjoiskarjalaisessa sovelluksessa voisi olla?
Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia niihin voisi liittyä?
Mitkä ovat jatkotoimet yhteistyölle Pohjois-Karjalassa?