Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Laboratoriotyöskentelyä.

SIB Labs Mikroskopia

Mikromuovia

Laboratoriopalvelut ja infrastruktuuri

Mikroskopia

Valomikroskooppinen näyte

Motorisoitu valomikroskooppi 

 • Carl Zeiss AxioImager M2 + värikamera Axiocam MRc
 • 1.25x, 2.5x, 5x, 10x, 20x, 40x, 50x, 100x objektiivit 
 • Fluoresenssivarustus (UV, FITC, GFP ja Rhodamine) 
 • Pintavalovarustus heijastaville näytteille 
 • Polarisaatiovarustus 
 • Motorisoitu näytepöytä mahdollistaa esim. suurten näytteiden kuvauksen ("mosaiikkikuvaus")  tai heijastavien näytteiden pinnankarheuden määrittämisen. 

 

Käänteismikroskooppi 

 • Nikon TE-300; Tällä hetkellä ei digikameraa asennettuna.

 

Valomikroskooppi 

 • Nikon Microphot FXA + Hamamatsu ORCA b/w-kamera
 • Mm. DIC- ja faasikontrastioptiikalla varustettu laitteisto. Optimoitu tällä hetkellä densitometria-käyttöön. 

 

Laboratoriomikroskooppi 

 • Zeiss Primo Star + AxioCam ERc 5s värikamera (laboratoriokäyttöön)  
 • Objektiivit 4x, 10x, 40x ja 100x (oil) 

 

Stereomikroskooppeja 

 • Carl Zeiss, Leica; pintojen tarkasteluun suuristakin näytteistä  
 • Leica MZ75 + digitaalikamera Nikon DS-Fi2 ja ohjausyksikkö DS-L3
 • Zeiss Stemi DV4 
 • Leica EZ4; sisäänrakennettu värikamera 

 

Pintaplasmoniresonanssi-spektrometri 

 • Biacore X; biomolekyylien sitoutumisen tutkintaan 
TEM kudosnäyte

Alkuaineanalyysi

 • Energiadispersiivisen röntgenspektroskopia (EDS) -laitteen avulla elektronimikroskoopilla voidaan tutkia näytteen pinnan alkuainekoostumusta.
 • Olemme SIB Labsilla kehittäneet EM-laitteistoamme ja analyysimenetelmiä erityisesti biologisia näytteitä varten.

 

TEM ja käyttäjä

Tomografia 

 • TEM:llä on mahdollista tehdä elektronitomografia (ET) -kuvauksia. Elektronitomografian avulla voi saada 3D-kuvaa lähes nanometrimittakaavassa.
 • Näytepidintä järjestelmällisesti kallistamalla tallennetaan kuvasarja, josta lasketaan 3D tomogrammi.
 • Kuvausohjelmistona on SerialEM ja kuvalaskentaan voi käyttää IMOD-ohjelmistoa.
SEM-näyte

Pintarakenteet 

 • Tyypillisesti SEM-näytteiden pitää olla kuivia ja sähkönjohtavia.
 • Biologisista näytteistä poistetaan vesi (dehydrointi), tehdään fiksaatio, ja päällystetään ohuella metallikerroksella. Pienet näytteet dehydroidaan kemiallisesti alkoholilla nousevassa konsentraatiosarjassa, suuremmille näytteille voidaan käyttää kriittisen pisteen kuivauslaitetta. Molemmissa tapauksissa näytteen vesi korvataan liuottimella, jolla on pienempi pintajännitys. Silloin näytteen rakenne pysyy helpommin ehjänä.
 • SEM-laitteemme Zeiss Sigma HD|VP resoluutio on parhaimmillaan noin 1 nm.
 • Sähköä johtamattomia näytteitä voidaan kuvata ns. muuttuvapaineisen käyttötilan avulla.

 

Pintojen 3D 

 • Perinteisen sekundäärielektronikuvauksen (SE) lisäksi näytteiden pintojen 3D-rakenne voidaan rekonstruoida takaisinsironneista elektroneista kerätystä datasta 4-sektorisen BSE-detektorin avulla. Parhaimmillaan datasta voidaan määrittää esimerkiksi pinnankarheus tai muita volumetrisia parametreja.
SEM EDS

Alkuaineanalyysi 

 • Näytteen sisältämät alkuaineet voidaan määrittää samalla kun tehdään tavallista SEM-kuvausta käyttäen SEM:iin liitettyä EDS-detektoria (energy-dispersive spectrometer).
 • Alkuaineiden jakautumisen analysointi on erittäin käyttökelpoinen analysoitaessa esimerkiksi näytteen kontaminaatioita tai homogeenisuutta. Kuitenkin on muistettava, että EDS-data kerätään näytteen koostumuksesta riippuen noin 1-2 mikrometrin paksuisesta pintakerroksesta.
SEM EDS ja JLe

Pyyhkäisyläpäisy -moodi

 • TEM-hilat voidaan kuvata ja analysoida myös SEM:llä! Eli jos olet kiinnostunut solurakenteista pienillä suurennoksilla ja SEM tuntuu tutummalta työvälineeltä kuin TEM, voit käyttää myös SEM:ä ohutleikkeiden läpäisykuvaukseen. 

 

Korrelatiivinen mikroskopia (CLEM) 

 • Yhteistyössä Akatemiatutkija Kirsi Rillan kanssa (Biolääketiede) olemme kehittäneet yksinkertaisen protokollan maljalla kasvatettujen solujen tutkimiseksi. Ensin tutkitaan soluja elävinä konfokaalimikroskoopilla ja sen jälkeen samat solut tarkastellaan SEM:llä. 

Näytteenvalmistus

TEM näytteenvalmistus, mikrotomileikkaus

Muoviin petaus ja ohutleikkaus

Tavallinen TEM-näytteen valmistus sisältää fiksoimisen esim. 2-2,5 % glutaraldehydillä 0,1 M fosfaattipuskurissa, jälkifiksoimisen osmiumtetroksidilla, vedenpoiston nousevassa alkoholikonsentraatiosarjassa, sekä valun muovihartsiin (Epon).

Ultramikrotomilla valmistetaan ultraohuita (noin 70 nm) leikkeitä, jotka värjätään uranyyliasetaatilla ja lyijysitraatilla.

 

Jäädytyskorvaus -menetelmät (Freeze-Substitution) 

Kun tavoitteena on välttää kemiallisen fiksoimisen aiheuttamia artefaktoja, voidaan näyte kiinnittää nopeasti jäädyttämällä. Jäädyttämisen jälkeen näytteen sisältämä vesi korvataan alhaisessa lämpötilassa (alle -70°C) orgaanisella liuottimella ja valetaan muoviin tai prosessoidaan immuno-elektronimikroskopiaa varten.

 

Negatiivivärjäys 

Negatiivivärjäystä käytetään tyypillisesti esim. eristettyjen organellien, partikkelien tai virusten tutkimisessa.

 • Pieni pisara biologista mikro-organismia inkuboidaan hiilipäällysteisellä ja hohtopurkauskäsitellyllä TEM-hilalla.
 • Ylimääräinen näyte poistetaan huuhtomalla.
 • Näytteen kontrastia vahvistetaan raskaita alkuaineita sisältävällä suolalla, esim. uranyyliasetaatilla.
 • Myös immunovärjäys soveltuu käytettäväksi tällaisille näytteille.
Kovakudoslaboratorio näytteen sahaus

Sahaus-hionta 

Soveltuu implantteja sisältäville kudosnäytteille, hampaille ja muille koville näytteille. Näytteet valetaan EXAKT Technovit 7200 VCL –muoviin. Valomikroskooppista analyysia varten valmistetaan jopa 20 mikrometrin ohuthieleikkeitä. SEM-näytteiden esikäsittely voidaan tehdä esimerkiksi sahaamalla ja hiomalla. 

SIB Labs, kovakudosmikrotomi

Kovakudosmikrotomi

Soveltuu mm. luu- ja rustonäytteille. Näytteet valetaan metyylimetakrylaattimuoviin, jolloin luun morfologia säilyy. Valomikroskooppista analyysia varten valmistetaan jopa 3 mikrometrin leikkeitä. IR-mikroskopiaan voidaan valmistaa esimerkiksi 3-5 mikrometrin leikkeitä.

Lisätietoja