Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Never stop learning.

Kognitiiviset prosessit, verkko-opinnot, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
5 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
75 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojaksolla käsitellään muistiprosesseja (unohtaminen, prospektiivinen ja implisiittinen muisti, todistajanlausuntopsykologia), kielen ymmärtämistä ja tuottamista, käsitteiden muodostamista, ajatteluprosesseja, emootioiden vaikutusta kognitioihin ja tietoisuuden toimintaa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa kokonaiskuvaa ihmisestä tiedon vastaanottajana, käsittelijänä ja käyttäjänä.
 • tunnistaa muistin toiminnan rajoituksia ja tunteiden vaikutuksia tiedonkäsittelyyn.
 • tuntee käsitteellistä ajattelua ja tunnistaa ajatusvinoumia.
 • ymmärtää puheen tuottamisen ja tekstin ymmärtämisen mekanismeja.
 • tuntee tietoisuuden toimintaa.

Oppimateriaalit
Oppimispäiväkirjassa hyödynnettävä pakollinen kirjallisuus:
Eysenck: Fundamentals of Cognition, 2. painos, luvut 6-12. tai
Eysenck & Brysbaert: Fundamentals of cognition, 3. painos, luvut 6-11.
Oheismateriaali:

Paavilainen: Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita.

Opettaja Kati Kasanen

Edeltävät opinnot

Psykologian aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot) suoritetut Psykologian perusopinnot (25 op). Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli perusopintojen arvosana on Hyväksytty, tulee opiskelijan osoittaa ilmoittautumisen yhteydessä, että Hyväksytty arvosana vastaa vähintään arvosanaa 3/5 (hyvät tiedot).

Huom! Ilmoittautumisessa on järjestelmävaihdoksen vuoksi meneillään käyttökatko. Ilmoittautuminen avautuu jälleen pe 8.12.2023 klo 9.00.

Suoritustavat

Ajasta ja paikasta riippumattomia verkkoluentoja, niihin liittyvät välitehtävät ja oppimispäiväkirja; Itsenäistä työskentelyä yhteensä 135 t.

Arviointiperusteet:

Suoritusmerkinnän saa, kun sekä luennot välitehtävineen että oppimispäiväkirja on suoritettu hyväksytysti. Oppimispäiväkirjassa hyödynnetään verkkoluentojen lisäksi opintojakson kirjallisuutta.

Oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot

Psykologian aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot) suoritetut Psykologian perusopinnot (25 op). Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli perusopintojen arvosana on Hyväksytty, tulee opiskelijan osoittaa ilmoittautumisen yhteydessä, että Hyväksytty arvosana vastaa vähintään arvosanaa 3/5 (hyvät tiedot).

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Opinto-oikeus on voimassa 31.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä suunnittelusihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Kellonajasta riippumaton

Syksyn 2023 toteutus

 • Ilmoittautuminen ajalla 15.08.2023 08.00 - 14.09.2023
 • Toteutusaika 01.09.2023 - 03.12.2023

Kevään 2024 toteutus

 • Ilmoittautuminen ajalla 8.12.2023 08.00 - 21.01.2024
 • Toteutusaika 08.01.2024 - 12.05.2024

Kesän 2024 toteutus

 • Ilmoittautuminen ajalla 01.05.2024 08.00 - 14.06.2024
 • Toteutusaika 20.05.2024 - 31.07.2024
Suomi

Ilmoittaudu

Ilmoittautumisohje

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä opintokoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

 

II Siirry tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun, täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeelle, vahvista ilmoittautuminen ja maksa opinnot.

 

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu- ja perumisehtoihin.

 

III Ilmoittautumisesi käsittelyaika on pääasiallisesti 2-5 arkipäivää, maksimissaan 10 arkipäivää. Käsittelyajan jälkeen saat järjestelmän lähettämän viestin, joka sisältää linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

 

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.

 

Mikäli et saa viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon.

 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä suunnittelusihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu kiintiöin.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-12-08 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-01-21 15:00