Hyppää pääsisältöön

Never stop learning.

Avoin yo: Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus 1: Tieteellinen tutkimus tutuksi, lv. 2023-2024, verkko-opinnot

smart for good
Laajuus:
2 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
30 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Suoritustapa: Perehtyminen kirjallisuuteen ja itsenäinen oppimistehtävä

Ajankohta: Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali (valitaan vähintään kolme): 1) Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita. 2) Kuula, A. (2015). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. (löytyy myös e-kirjana) 3) Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (löytyy myös e-kirjana) 4) Vilkka, H. (2021). Tutki ja kehitä. (löytyy myös e-kirjana)

Opettaja: Yliopistonlehtori, PsT Matti Kuittinen

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet, tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä tietää tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset. Opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Opintojakso suositellaan tehtäväksi ennen Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen opintojaksoa Projektityö, mikäli tieteellisen tutkimuksen perusteet eivät ole tuttuja.

Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa 31.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Ajankohdasta riippumaton
Suomi

Ilmoittaudu

I Ilmoittautumaan pääset "Ilmoittaudu koulutukseen"-linkistä. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä ostoskoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan.

II Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta.

III Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opinto-oikeuden alkaessa.

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.

Ilmoittautuminen alkaa:
2023-08-02 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2024-06-14 15:00