Hyppää pääsisältöön

Never stop learning.

Avoin yo: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot, verkko-opinnot, lv. 2023-2024

smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Sosiaali- ja terveysala, Ravitsemus ja lääkeala, Liiketalous ja kansainvälisyys
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
375 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 25 op sisältää kuusi (6) opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista. Lisäksi perusopintokokonaisuus antaa akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin.

Sosiaali- ja terveyshallintotiede on sivuaine Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan (ks. Jatko-opintomahdollisuudet).

Suoritustapa: verkko-opinnot. Opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä, joten opintojaksojen oppimisympäristöihin tulee kirjautua ajoissa. Osa opintojaksoista on suoritettavissa läpi lukuvuoden, ks. tarkemmin alla:

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista verkko-opintojaksoista:

  • Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op (SOTELKO) syksy
  • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään MOOC 3 op (JOSPA MOOC) syksy-kevät
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op (SOTEPAL) syksy-kevät (JOSPA MOOC suoritettava ensin)
  • Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op (TEORIAT) syksy-kevät
  • Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op (JOPE) kevät
  • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op (SOTETUT) kevät

Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa 8.8.2023 klo 9:00.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille sen mukaan, milloin aiot ne suorittaa. Saat opintojen aloitusohjeet sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät toteutukselta.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min, tekstitetty). Infotallenne: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Avoimessa yliopistossa (kesto n. 27 min, teksitetty).

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintojen aloitusinfo järjestetään to 14.9. klo 17.00 Zoomissa. Osallistuminen tapahtumahetkellä tämän linkin kautta.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 25 op sisältää kuusi (6) opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista. Lisäksi perusopintokokonaisuus antaa akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin.

Sosiaali- ja terveyshallintotiede on sivuaine Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan (ks. Jatko-opintomahdollisuudet).

Suoritustapa: verkko-opinnot. Opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Osa opintojaksoista on suoritettavissa läpi lukuvuoden, ks. tarkemmat aikataulut alla olevasta listauksesta. 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista verkko-opintojaksoista:

Alla olevat linkit vievät UEF Jatkuvan oppimisen verkkosivustolle, jonka kautta voit ilmoittautua opintojaksolle (sininen painike):

Ilmoittautuminen lv. 2023-2024 opintojaksoille alkaa 8.8.2023. Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille sen mukaan, milloin aiot opintojakson suorittaa. Huomioi jaksokohtaiset aikataulut ja ilmoittautumisajat. Saat opintojen aloitusohjeet sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min, tekstitetty). Infotallenne: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Avoimessa yliopistossa (kesto n. 27 min, tekstitetty).

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintojen aloitusinfo järjestetään to 14.9. klo 17.00 Zoomissa. Osallistuminen tapahtumahetkellä tämän linkin kautta.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot painottuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, taustateorioihin ja ohjaukseen sekä niiden merkitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opinnot antavat valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalalla johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä.

Mikäli oman alan tai koulutuksen valinta aiheuttaa enemmän kysymyksiä, voit olla yhteydessä avoimen yliopiston opinto-ohjauksen sähköpostiin: avoinyliopisto-ohjaus@uef.fi. Sähköpostiisi vastaa joko opinto-ohjaaja tai oppiaineen suunnittelija kysymyksestäsi riippuen.

Sosiaali – ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

  • Tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuuden ja ymmärtää näiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa.
  • Tunnistaa ja osaa kuvata johtamis- ja organisaatioteorioita ja osaa selittää teorioiden vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön johtamistilanteissa.
  • Perehtyy ja osaa määritellä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaa, tutkimuksellisia lähtökohtia ja tieteellisen tiedon käyttöä yhteiskunnassa ja omassa työssään sekä kansallisen että kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Perusopintokokonaisuus kehittää ja vahvistaa opiskelijan sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisosaamista sekä antaa valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja maisteriopintoihin.

Tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden on perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen mahdollista hakea Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan. Hakijalla tulee olla taustallaan myös aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto. Tarkemmat tiedot ja valintaperusteet julkaistaan erikseen, ks. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Kuopio, syksy 2023. Kevään 2024 maisterihaun valintaperusteet julkaistaan syksyllä.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman hakuinfon tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Tutustu tutkinto-opiskelijan mietteisiin sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman opinnoista: Opiskelijatarina: Kokemuksia sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnoista.

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojakson hinta on 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opiskeluoikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin (ks. yhteystiedot alla).

Ajankohdasta riippumaton

Ilmoittautumisajat 2023-2024: Jatkuva haku syksyn ja kevään opintoihin 8.8.2023 alkaen, huomioi opintojaksokohtaiset ilmoittautumisajat. Lisätietoja opintojaksoista Avoimen yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen tapahtuu opintojaksokohtaisen aikataulun mukaan, ks. opintojaksojen tarkemmat tiedot jaksokohtaisten linkkien takaa. Opetusaika on yksittäisten opintojaksojen opetusaika ja kullekin opintojaksolle tulee ilmoittautua erikseen. Ilmoittautumisesi siirtyy Peppiin, opintojakson toteutukselle automaattisesti.

Huomioi, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä, ilmoittaudu jaksoille ja kirjaudu opintojaksokohtaisiin verkko-oppimisympäristöihin hyvissä ajoin.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus sisältää kuusi verkko-opintojaksoa, jotka on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana tai tarvittaessa aikatauluttaa pidemmälle aikavälille (kysy lisää suunnittelijalta).

Suomi

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuksiin ei voi ilmoittautua. Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai opintomaksun suorittamiseen liittyen, ota yhteyttä koulutussihteeriin (ks. yhteystiedot alla).