Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Saastunut oja.

Ympäristöministeriöltä rahoitusta puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimukseen

  • Ympäristö ja luonnonvarat

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelmaan (PUTTE 2) valittiin monipuolinen joukko eri luontotyyppejä ja lajiryhmiä tarkastelevia tutkimushankkeita sekä laadukkaiden määritys- ja tunnistusoppaiden tuottamiseen tähtääviä hankkeita.

Itä-Suomen yliopistosta rahoitusta sai kolme tutkimushanketta. Professori Jari Koukin Kangasmetsien nuoret luonnontilaiset metsät – rakenteellisen ja lajistollisen monimuotoisuuden turvaaminen suojelualueilla ja niiden ulkopuolella- hanke sai 197 551 euroa, yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäen Suomen petokärpäset sukulaisineen – opaskirja lajien määrittämiseen, biologiaan ja uhanalaisuuteen -hanke 160 000 euroa ja yliopistotutkija Teemu Tahvanaisen Lettojen puutteellisesti tunnettu lajisto ja kasvillisuustyypit -hanke 274 712 euroa.

Ympäristöministeriö rahoittaa yhteensä 13 hanketta yhteensä noin 2.4 miljoonalla eurolla. Hankkeiden toiminta voi alkaa heti vuoden 2021 alusta ja hankkeet ovat pääsääntöisesti kaksivuotisia.

Uuden tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Suomen lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden muutoksista. Tutkimusohjelma koskee erityisesti lajeja, lajiryhmiä tai luontotyyppejä, joista tarvitaan lajien tai luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa tai käytännön luonnonsuojelussa sovellettavia tuloksia. Lisäksi hankkeet tuottavat runsaasti havaintopaikkatietoa lajeista- ja luontotyypeistä, joka tulee avoimesti saataville Suomen Lajitietokeskukseen ja muihin avoimiin järjestelmiin. Näin varmistetaan, että uusin tieto on laajasti käytettävissä.

Tutkijoiden yhteystiedot: UEF Connect

Ympäristöministeriön tiedote

Profiilikuva: Jari Kouki

Jari Kouki

Professori

Profiilikuva: Jaakko Pohjoismäki

Jaakko Pohjoismäki

Yliopistotutkija

Teemu Tahvanainen

Yliopistotutkija