Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Väitöskirja.

Yksilötason pelidata monipuolistaa rahapelitutkimusta

Uusi rahapelitutkimus osoittaa, että suurinta riskiä ravipelaamisessa ottavatkin noin 30-vuotiaat miehet. Nuorempi tutkija, YTM Tuomo Kainulainen esittää väitöstutkimuksessaan uuden vaihtoehtoisen riskimitan, joka mittaa yksilön pelivalinnan potentiaalista bruttovoittoa. Aiemmin käytetty riskimitta pohjautui yksilön kokonaispelivolyymiin, jonka perusteella ongelmallisin pelaajaryhmä raveissa ovat noin 55-vuotiaat miehet.

Kainulainen analysoi tutkimuksessaan ravien verkkopelikäyttäytymistä mittaavaa yksilötason pelidataa tilastotieteellisten menetelmien avulla. Fintotolta (nykyinen Veikkaus) saatu aineisto kattoi 30 päivän periodin ravien verkkopelaajista elokuulta 2012. Aineisto käsitti kaikki pelaajien tilisiirrot ja vedot pelimuotoihin, joissa veikataan yhden lähdön tulojärjestystä. Aineisto on kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkimuskäyttöön saatu pelidata, ja se mahdollistaa runsaasti erilaisia tutkimusasetelmia.

Rahapelaaminen on ristiriitainen hyödyke, joka tuottaa mielihyvää valtaosalle pelaajista. Kuitenkin pieni joukko pelaajista menettää pelaamisensa hallinnan, mistä aiheutuu heille kielteisiä vaikutuksia kuten velkaantumista tai muuta hyvinvoinnin laskua. Rahapelitutkimusta tehdäänkin yleisesti pelaamisen kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Kainulaisen väitöstutkimus koostuu neljästä itsenäisestä tutkimusartikkelista, joissa analysoidaan samaa pelidataa.

Kainulainen tutki aineistosta, millaiset pelilaput eli tiketit ovat todennäköisimmin voitollisia. Keskeisen tuloksen mukaan suuripanoksiset pelilaput, jotka on jätetty lähellä pelin sulkemisaikaa, ovat todennäköisimmin voitollisia. Pelinjättöajan ei itsessään havaittu ennustavan pelin voitollisuutta, kun taas suuri panos ennustaa suurempaa todennäköisyyttä lapun voitollisuudelle.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin myös, kuinka edellisen pelikerran pelimenestys ennustaa aikaa seuraavaan pelikertaan. Aineistosta havaittiin, että tappiollinen edellinen pelipäivä ennustaa pelaajan pysyvän noin neljänneksen kauemmin poissa totoamisesta verrattuna tilanteeseen, jos edellinen pelipäivä olisi jäänyt voitolle tai omilleen. Tutkimuksessa havaittiin vain pieniä eroja eri pelaajaryhmien suhtautumisessa edeltävään tappiolliseen pelipäivään.

Lisäksi Kainulainen tutki verkkopelaamisaktiivisuuden yhteyttä kuntien hevosharrastuneisuuteen ja ravipelimahdollisuuksiin. Näiden kunnan ”offline-ravi-innostusta” mittaavien muuttujien havaittiin selittävän hyvin kunnan verkkopeliaktiivisuutta. Kiinnostava yksittäinen havainto oli, että korkea ratsuhevosten lukumäärä kunnassa ennusti matalaa ravipeliaktiivisuutta verkossa.

Kainulaisen väitöskirja liittyy Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeeseen ”Ennustaako älykkyys ja persoonallisuus riskikäyttäytymistä?”. Tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

YTM Tuomo Kainulaisen väitöskirja Studies on online horse race betting using individual-level betting data tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 27.8. klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Timo Kuosmanen Aalto-yliopistosta ja kustoksena yliopistonlehtori Niko Suhonen Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa.

Väitöstilaisuus verkossa

Väitöskirja verkossa

Lisätietoja:

Tuomo Kainulainen, nuorempi tutkija, kauppatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, tuomo.kainulainen@uef.fi