Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

UEF-tunnus.

Väisälän rahaston apurahoja Itä-Suomen yliopiston tutkijoille

Suomalaisen Tiedeakatemian Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta jaettiin syksyn 2021 apurahahaussa apurahoja ja yliopistokorvauksia yhteensä 1,45 miljoonaa euroa. Apurahan sai 64 tutkijaa matemaattis-luonnontieteellisiltä aloilta. Lisäksi rahasto jakoi vuoden 2021 aikana post doc -poolin kautta apurahaa 140400 euroa tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn.

Itä-Suomen yliopiston tutkijoista Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahan saivat:

Matematiikka

  • Filosofian tohtori Jouni Rättyä, Itä-Suomen yliopisto, 1.550, Laplacian and Littlewood-Paley (apuraha tutkimusvierailuun)

Fysiikka

  • Filosofian maisteri Noora Jokinen, Itä-Suomen yliopisto, 25.000, Biomassoista termisillä menetelmillä saatujen jakeiden fraktiointi, analytiikka ja sovellukset (jatkokoulutusapuraha)
  • Filosofian maisteri Iman Kafian-Attari, Itä-Suomen yliopisto, 25.000, Simulating articular cartilage optical response under matrix degeneration: a computational model based on tissue optical properties (jatkokoulutusapuraha)

Geofysiikka

  • Filosofian maisteri Mariana Verdonen, Itä-Suomen yliopisto, 25.000, Remote sensing of environmental changes in Arctic and Subarctic areas – multi-temporal and multi-scale approach to permafrost research (jatkokoulutusapuraha)

Meteorologia

  • Diplomi-insinööri Tuuli Miinalainen, Itä-Suomen yliopisto, 15.000, Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien aineiden päästöjen vaikutukset ja niiden vähennysten merkitys kehittyvissä maissa (jatkokoulutusapuraha)

Muut matemaattis-luonnontieteelliset alat

  • Filosofian maisteri Saana Kupari, Itä-Suomen yliopisto, 25.000, Unenaikaisen palautumisen ja unen laadun arviointi sydämen sykevälivaihtelun (HRV) ja aktiivisuusmittauksen avulla (jatkokoulutusapuraha)
  • Filosofian maisteri Henna Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto, 27.500, Neuroverkkopohjaisia menetelmiä uniapneapotilaiden unen katkonaisuuden ja havahtumisten kattavaan arviointiin (jatkokoulutusapuraha ja apuraha tutkimusvierailuun)
  • Filosofian maisteri Anu Toropainen, Itä-Suomen yliopisto, 25.000, Role of coronary artery disease -associated genetic variation in the regulation of cell type specific enhancer activity (jatkokoulutusapuraha)
  • Diplomi-insinööri Chahira Zerouki, Itä-Suomen yliopisto, 12.500, Männyn talvihomeen Phacidium infestans DSM 5139 tutkiminen genomiikan ja massaspektrometrian avulla (jatkokoulutusapuraha)

Tiedotteen lähde: Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivut, https://www.acadsci.fi/ajankohtaista/914-vaisalan-rahaston-apurahat-2021-vuodelle-2022.html