Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Palapeli sosiaali- ja terveyspalveluista

Vaikuttavuustiedon merkitys korostuu sote-alalla

Mitä vaikuttavuustieto on ja missä tilanteissa sitä tarvitaan? Uudella, kaikille avoimella Itä-Suomen yliopiston MOOC-verkkokurssilla käydään läpi vaikuttavuustiedon avainkäsitteitä ja käyttötarkoituksia.

Luotettavan tiedon merkitys korostuu päätöksenteossa päivittäin, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Mahdollisimman monella alan toimijalla onkin hyvä olla tarvittavat kyvyt ja taidot arvioida, milloin vaikuttavuustietoa tarvitaan, miten sitä hyödynnetään ja kuinka sitä voidaan arvioida kriittisesti.

Itä-Suomen yliopiston kaikille avoimeen MOOC-kurssitarjontaan (Massive Open Online Course) avattu vaikuttavuuden verkkokurssi tarjoaa perusteet vaikuttavuuden tematiikkaan, sen keskeisiin käsitteisiin ja määritelmiin. Verkkokurssin on kehittänyt Vaikuttavuuden talo, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä vaikuttavuuden tutkimuksen ja koulutuksen monitieteinen yhteistyöverkosto Itä-Suomen yliopistossa.

– Kurssi auttaa hahmottamaan vaikuttavuuden arvioinnin kokonaisvaltaisuutta ja ymmärtämään eri tieteiden näkökulmat tiedon hyödyntämisessä, kertoo tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talosta.

Verkkokurssilla opastetaan eri mittausmenetelmien ja tutkimusasetelmien hyödyntämisen perusteisiin vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri tieteenalojen lähestymistapoja mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen ja saavutettavuuteen, lääkehoidon vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Kurssilla esitellään myös, miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyshuollon päätöksenteossa ja priorisoinnissa sekä tarkastellaan lainsäädännön vaikuttavuutta.

Kurssi on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Verkkokurssin suorittamisesta saa epävirallisen kurssitodistuksen. Mikäli opiskelija haluaa suoritusmerkinnän ja opintopisteet (3 op) merkittäväksi opintorekisteriin, tulee hänen ilmoittautua Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksaa jakson opintomaksu.

MOOC-opiskelu kiinnostaa

Itä-Suomen yliopiston valikoimassa on nyt yksitoista kaikille avointa MOOC-opintojaksoa. Uusimmat avaukset vaikuttavuuden verkkokurssin lisäksi ovat johdatus metsätieteisiin ja metsätalouteen sekä digipedagogiikan perusteet osana opetusta ja ohjausta.

Ensimmäiset MOOCit avattiin vuonna 2019, ja kaikkiaan kursseille on kirjautunut jo noin 3 500 opiskelijaa. Suosituin MOOC-kurssi on Oikeustieteen perusteet -opintojakso, johon on tähän mennessä ilmoittautunut 1 356 opiskelijaa.

Opintojen suorittaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta, ja kurssit ovat yliopistotutkintojen osia. Osa MOOC-opiskelijoista onkin kirjautunut avoimen yliopiston opiskelijaksi ja hyödyntänyt mahdollisuuden saada suorituksista opintopisteitä.

Lisätietoja vaikuttavuuden verkkokurssista:

Tomi Mäki-Opas, tutkimusjohtaja, Vaikuttavuuden talo, puh. +358 50 3234020, tomi.maki-opas@uef.fi

Tutustu Vaikuttavuuden verkkokurssiin DigiCampus-alustalla

Lue lisää UEFin koko MOOC-kurssitarjonnasta: https://haeyliopistoon.fi/mooc-kurssit/

 

Vaikuttavuuden talo, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkimuksen ja koulutuksen monitieteinen yhteistyöverkosto Itä-Suomen yliopistossa. Verkosto kokoaa tutkimustietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien palvelujen kehittämisen ja päätöksenteon sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation tueksi, lisää: www.uef.fi/vaikuttavuuden-talo

Vaikuttavuuden talon graafinen kuva