Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Mies pitelee kipeää polvea.

Uusi varjoainetutkimusmenetelmä parantaa erityisesti tuoreiden rustovammojen havaitsemista

Diplomi-insinööri Annina Saukko kehitti väitöskirjatyössään kolmoiskontrastivarjoaineeseen perustuvan menetelmän, joka soveltuu tuoreiden nivelrustovammojen havaitsemiseen kontrastitehosteisen tietokonetomografian keinoin. Väitöskirjassa tutkittu menetelmä voi parantaa rustovaurioiden varhaista havaitsemista. Tämä on tärkeää nivelruston vaurioiden kirurgisen korjauksen kannalta ja traumaperäisen eli posttraumaattisen nivelrikon ehkäisemiseksi.

Rustovauriot ovat yksi pitkittyvän polvivaivan syistä. On arvioitu, että vuosittain yksi sadasta ihmisestä hakeutuu hoitoon äkillisen rustovamman seurauksena. Rustovaurio voi syntyä vaikkapa äkkipysähdyksen, kaatumisen tai nivelen vääntymisen seurauksena. Hoitamaton rustovaurio aiheuttaa polvessa pitkällisiä oireita. Alkuvaiheessa polvi toimii melko normaalisti, mutta turpoaa ja kipeytyy liikunnan jälkeen. Vaurion edetessä, polven rasituksen sietokyky kuitenkin heikkenee ja samalla polvi jäykistyy ja kipua voi esiintyä myös levossa.

Rustovaurion diagnosointi on nykyisellään hankalaa, sillä käytössä olevat diagnostiset keinot, kuten esimerkiksi magneettikuvaus ja röntgenkuvaus, eivät ole tarpeeksi herkkiä havaitsemaan ruston tuoretta vammaa tai sen laukaisemaa ympäröivän kudoksen alkavaa rappeumaa. Mikäli rustovammaa ei kyetä havaitsemaan ajoissa, voi polvinivel altistua niin kutsutun posttraumaattisen nivelrikon kehittymiselle. Jos kuitenkin nivelruston vamma kyetään havaitsemaan ajoissa, voidaan posttraumaattisen nivelrikon syntymistä yrittää hidastaa tai estää. Ruston tilan ja vamman aiheuttamien muutosten tarkka määrittäminen on tärkeää, jotta voidaan valita paras hoitopolku vamman korjaamiseen.

Varjoainetehosteinen tietokonetomografia mahdollistaa nivelruston vammojen varhaisen diagnosoinnin. Menetelmässä hyödynnetään erilaisia varjoaineita ja niiden toisiaan täydentäviä ominaisuuksia. Väitöstutkimuksessa kehitettiin kolmoiskontrastivarjoaine, jonka imeytymistä nivelrustoon tarkkailtiin. Kolmoiskontrastivarjoaine koostuu jodipohjaisesta positiivisesti varautuneesta varjoaineesta, gadoliniumpohjaisesta sähköisesti neutraalista varjoaineesta ja varjoaineesta, jossa varjoaineen osaset, nanopartikkelit, ovat kooltaan suuria – kymmenien nanometrien luokkaa. Varjoaineiden erilaiset ominaisuudet mahdollistivat yhtäaikaisen nivelruston pinnallisten vaurioiden havaitsemisen, ruston paksuuden arvioimisen, sekä kudosten tunnistamisen ja erottelun perustuen varjoaineiden erilaiseen imeytymiseen vaurioituneessa kudoksessa suhteessa terveeseen kudokseen. Menetelmän havaittiin parantavan tuoreiden rustovammojen havaitsemista, mikä taas antaa mahdollisuuden vammojen varhaiseen kirurgiseen tai lääkkeelliseen hoitoon posttraumaattisen nivelrikon ehkäisemiseksi.

Diplomi-insinööri Annina Saukon lääketieteellisen fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Triple Contrast Method for Computed Tomography Diagnostics of Cartilage Injuries tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 27.8. Vastaväittäjänä toimii tutkimusjohtaja Harri Sievänen UKK-instituutista ja kustoksena professori Juha Töyräs Itä-Suomen yliopistosta ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Tilaisuuden kieli on suomi ja sitä voi seurata verkossa.

Väittelijän painolaatuinen kuva                      

Tilaisuus verkossa

Väitöskirja verkossa

Avainsanat