Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yksi kukka kasvaa asvaltin läpi.

Uusi koulutuskokonaisuus vahvistamaan paikallisten yritysten kiertotalousosaamista

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen ja Jatkuvan oppimisen keskuksen uudessa EU-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään Itä-Suomen kiertotalousosaamista yhdessä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa luodaan koulutuskokonaisuus, joka vastaa yritysten koulutustarpeisiin ja huomioi työn ohella opiskelun vaatimukset. Erityistavoitteena on huomioida alueen turveyrittäjät ja edistää turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukaista siirtymää. 

– Turveala on oivallinen esimerkki siitä, miten kestävyyssiirtymä yhteiskunnassa tulee vaikuttamaan toimialoihin monin eri tavoin ja tuo esiin isoja tarpeita osaamisen päivittämisessä. On tärkeää, että yliopisto pystyy reagoimaan muuttuviin osaamistarpeisiin ja tarjoamaan mahdollisimman monelle sopivia koulutusvaihtoehtoja, kertoo hankkeen johtajana toimiva professori Hanna Lehtimäki.

Ensimmäisenä tavoitteena hankkeessa on luoda kokonaiskuva kiertotalouden työelämään ja työpaikkojen tarpeisiin liittyvistä osaamistarpeista Itä-Suomessa. Hankkeen alkuvaiheessa on haastateltu turvealan toimijoita Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Eri toimijoiden haastattelujen perusteella suunnitellaan koulutuksen sisältöjä ja oppimisen muotoja.

Seuraavana tavoitteena on kiertotalouden pienen osaamiskokonaisuuden (noin 35 opintopistettä) kehittäminen ja koulutuksen toteuttaminen Itä-Suomen elinkeinoelämälle. Koulutukseen on suunnitteilla esimerkiksi verkossa saatavilla olevia yhden opintopisteen kursseja, webinaareja sekä syksyllä jatkuvia kiertotalouden aamukahveja.

Pienet osaamiskokonaisuudet ovat uusi oppimisen tapa

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan uusi EU:n neuvoston suositukseen perustuva pienten osaamiskokonaisuuksien (engl. micro credentials) suunnitteilla oleva kansallinen linjaus sekä uusi jatkuvan oppimisen konsepti. Pienet osaamiskokonaisuudet ovat yksi esimerkki perinteisiä tutkintoja lyhyemmistä oppimismahdollisuuksista, joiden tarkoitus olla joustavia, pohjautua työelämän tarpeisiin sekä huomioida erilaiset oppijat.

– Ideana on löytää tapoja, joilla yliopisto voisi vastata joustavasti uudistuvan yhteiskunnan osaamisen kehittämiseen. Ihmiset voisivat helposti oman työn ohella tai esimerkiksi työttömänä ollessaan suorittaa pieniä osaamiskokonaisuuksia, Lehtimäki kertoo.

Suunnitellun koulutuskokonaisuuden kohderyhmänä ovat Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa toimivat yritykset ja organisaatiot, jotka haluavat lisätä henkilöstönsä kiertotalousosaamista, vahvistaa kestävyyssiirtymää tukevaa TKI-toimintaansa ja saada kiertotaloudesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erityiskohderyhmänä ovat turvealalla toimivat tai toimintansa päättäneet henkilöt.

Hanke jatkaa työryhmän jäsenten toteuttamassa CICAT2025-hankkeessa kehitettyä kiertotalousosaamista sekä muissa hankkeissa kehitettyjä elinkeinoelämäyhteistyön toimintamalleja yksittäisten kurssien ja laajempien opintokokonaisuuksien osalta.

Hanketta rahoitetaan Euroopan Unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Hankkeen verkkosivut: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/kiertotalouden-osaamiskokonaisuuden-kehittaminen-tyoelamalle/