Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

International students discussing at the UEF Business School.

UEF Business School vahvistaa kansainvälisen vähittäiskaupan ja digitaalisen kaupan osaamista

Digitalisaatio muokkaa voimakkaasti kaupan alaa ja sen osaamistarpeita.

UEF Business School vahvistaa kansainvälisen vähittäiskaupan ja digitaalisen kaupan osaamista verkostoitumalla kotimaassa ja kansainvälisesti.

UEF Business School on aloittanut kansainvälisen vähittäiskaupan koulutuksen sekä toteuttaa Kaupan liiton koordinoimaa digitaalisen kaupan sivuaineopintokokonaisuutta yhdessä Jyväskylän yliopiston, LUT-yliopiston, Oulun yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa.

Kansainvälisen vähittäiskaupan pääaineopintojen ja digitaalisen kaupan sivuaineopintokokonaisuuden ensimmäinen vuosi on nyt loppusuoralla, ja se on tarjonnut ajankohtaisen kokonaiskuvan vähittäiskaupasta ja digitaalisesta kaupasta usealle tutkinto- ja avoimen yliopiston opiskelijalle. Myös kaupan alan ammattilaiset voivat täydentää osaamistaan suorittamalla kansainvälisen vähittäiskaupan ja digitaalisen kaupan opintoja.

Kansainvälisen vähittäiskaupan ja digitaalisen kaupan opintojaksot tukevat vahvasti työelämän tarpeita. Itä-Suomen yliopiston tarjoamalla Sales and Buyer Behavior in Retailing –kurssilla paneuduttiin muun muassa yritys- ja kuluttajamarkkinoilla tapahtuvan myynnin ja ostamisen ominaispiirteisiin ja eroihin. Tarkastelussa oli mukana myös kansainvälisyyden mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Kurssin suoritti noin 70 opiskelijaa.

– Kurssi toteutettiin itsenäisenä verkkokurssina, ja se on saanut kiitosta opiskelijoille tarjotuista joustavista ilmoittautumismahdollisuuksista ja suoritustavoista, yliopistonlehtori Helen Reijonen kertoo.

Itä-Suomen yliopistossa digitaalisen kaupan sivuaineopintokokonaisuus kiinnostaa erityisesti kansainvälisen vähittäiskaupan pääaineopiskelijoita Joensuussa ja Kuopiossa.

– Opiskelen pääaineenani kansainvälistä vähittäiskauppaa ja sivuaineekseni valitsin digitaalisen kaupan. Molemmat ovat juuri voimaan tulleita aineita ja niiden opiskelu tuntuu hyvin mielekkäältä. Pääaineen ja sivuaineen muodostama kokonaisuus vastaa mielestäni hyvin nykypäivän kaupassa tapahtuvaa murrosta, josta olen kiinnostunut, toteaa toista vuottaan Joensuussa suorittava opiskelija palautteessaan.

UEF Business School toteuttaa kansainvälistä tutkimuksen ja työelämän tiivistä vuoropuhelua BUDS (Building Up Digital Strategists) (KA2 Strategic Partnership co-funded by Erasmus+) -hankkeessa, jossa koulutetaan digitaalisen liikkeenjohdon konsultointiin vaadittavia tietoja ja taitoja hyödyntäen digitaalisia ja perinteisiä opetusteknologioita.

BUDS-hankkeen järjestämässä seminaarissa 8.-10.6.2022 hankkeessa mukana olleet asiantuntijat, opiskelijat ja yritykset kohtasivat Kuopion kampuksella ja verkossa. Seminaarissa jaettiin kokemuksia, haasteita ja parhaita käytäntöjä liittyen digitaaliseen muutoksen tuomiin haasteisiin.  
Hybridinä toteutettavaan seminaariin osallistuvat useat yritykset, kuten Taustamarkkinat, BGMT, KPMG, Deloitte, Kesko, Sollertis ja Praecom.

Lisätietoja BUDS-hankkeeseen liittyen antaa professori Juho Pesonen.

Kansainvälisen vähittäiskaupan pääaineopinnot pyörähtävät taas käyntiin syksyllä 2022 – uudet ilmoittautumis- ja toteutusaikataulut löytyvät UEF Pepistä. Digitaalisen kaupan sivuaineopintokokonaisuuden opintojaksot löytyvät lisäksi: digitaalinenkauppa.fi

Tervetuloa oppimaan!

Lisätietoja antaa professori Saara Julkunen.

Tutustu tulevan lukuvuoden kokonaisuuteen >>>

Lue digitaalisen kaupan opiskelijatarinoita >>>