Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

UEF avoimen tieteen etujoukossa

  • Yliopistoyhteisö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuurin avoimuutta. Selvityksen tavoitteena oli tarkastella, miten organisaatiot edistävät avointa tiedettä ja tutkimusta. Itä-Suomen yliopisto oli arvioinnissa monialaisten yliopistojen kärkijoukossa yhdessä Turun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. 

Itä-Suomen yliopisto nousi uusimmassa avoimuuden arvioinnissa ylimmälle tasolle

Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty tietoisesti avoimen tieteen palveluita ja osaamista viime vuosina. Tämä näkyy myös tehdyssä arvioinnissa. Arviointitulos parani vuoden 2016 arvioinnista ja yliopisto nousikin 2019 tehdyssä selvityksessä korkeimpaan kategoriaan, jossa avoin tiede on osa yliopiston strategista toimintaa.

Erityistä kiitosta saivat yliopiston avoimen tieteen palvelut ja toimintaohjeet. Yliopisto avaa nykyisin lähes kaikki tutkimusjulkaisut avoimesti kaikkien saataville avoimen julkaisuarkistonsa kautta. Eniten kehitettävää on avoimen tieteen johtamisessa, datan avaamisessa ja avoimen tieteen osaamisen kehittämisessä, joihin keskitytään alkavalla strategiakaudella.

– Olemme vakuuttuneita, että avoin tiede on tehokkain keino parantaa tutkimuksen laatua ja vahvistaa sen vaikuttavuutta. Seuraavalla strategiakaudella ponnistelemme entistä vahvemmin edistääksemme avointa tiedettä Suomessa ja kansainvälisesti yhdessä muiden yliopistojen, julkisten toimijoiden ja yritysten kanssa, rehtori Jukka Mönkkönen kertoo.

UEFin avoimen tieteen palvelut löytyvät verkkosivuilta: https://www.uef.fi/web/open-uef/avoin-tiede ja avattuja aineistoja voi käydä selaamassa yliopiston julkaisuarkistosta: https://erepo.uef.fi/

Ministeriön arvioinnissa on selvitetty avoimen tieteen ja tutkimuksen kypsyystasoa korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, tutkimusrahoittajaorganisaatioissa, ulkomailla toimivissa tiedeinstituuteissa sekä tiedeyhteisöissä tietoverkossa avoimesti saatavilla olevan tiedon pohjalta ja erillisellä tietopyynnöllä. Kypsyystasolla kuvataan esimerkiksi tutkimustulosten avoimen saatavuuden ja hyödynnettävyyden strategista edistämistä sekä avoimuuteen liittyvän osaamisen kasvattamista.

Raportti löytyy osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161990 

Lisätietoja:

Kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, jarmo.saarti(at)uef.fi, p. 050 363 7904

Tietoasiantuntija Tomi Rosti, tomi.rosti(at)uef.fi, p. 050 308 9977