Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Uupunut lääkäri

Työuupunutta kannattaa tukea pysymään töissä

Työuupuneen tukikäytännöt vaihtelevat, osoitti työterveyshuoltoyksiköissä, yliopistoissa, yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussairaaloissa tehty tutkimus. Riitta Kärkkäinen kartoitti tilannetta työterveyshuollon ammattilaisilta ja työhön paluuta työpaikoilla koordinoivilta asiantuntijoilta.

Millaista tukea työuupunut parhaimmillaan saa? – Parhaassa tapauksessa apu tulee ajoissa, mahdollisesti esimies huomaa oireet ja ohjaa työterveyshuoltoon. Siellä työuupumus todennetaan validoiduin mittarein ja aloitetaan työkyvyn säilymistä tukevat toimet.

Työntekijä, esimies, työterveyslääkäri ja tarvittaessa työhön paluuta koordinoiva työnantajan edustaja sopivat jaksamista edistävistä työjärjestelyistä työterveysneuvottelussa. – Usein tarvitaan muutakin tukea esimerkiksi ylisuorittamisesta irrottautumiseen, masennukseen tai osaamisen päivittämiseen.

Kärkkäisen mukaan haastavaa on juuri tuen tarpeen monitahoisuus – pitäisi hoitaa sekä yksilöä, työuupumusta että työtä, ja vieläpä yhteistyössä. – Ellei työuupumusta tunnisteta, vaan hoidetaan vaikkapa vain masennusta, ei päästä muuttamaan uupumukselle altistavia tekijöitä työssä. Joskus esteenä on myös se, että työntekijä haluaa salata uupumuksensa esimieheltä.

Varhaisella tuella voidaan välttää sairauspoissaoloja, kun taas vakavaksi edennyt työuupumus voi johtaa pitkiinkin sairauslomiin. – Palaaminen on aina vaikeampaa kuin töissä pysyminen, mutta yleensä ennuste on kuitenkin hyvä ja toipuminen jatkuu töissä.

Tutkituilla työpaikoilla uupuneeseen pidettiin sairausloman aikana yhteyttä ja paluusta keskusteltiin hänen ehdoillaan. Sairauslomien seurannassa työterveyshuolto, esimiehet ja henkilöstöhallinto tekivät Kärkkäisen mukaan päällekkäistäkin työtä, joten vastuiden selkiyttämiselle olisi tarvetta.

– Tärkeänä pidettiin, että työtä voidaan räätälöidä esimerkiksi osa-aikaiseksi. Työuupuneen työntekijän työhön paluuta tukee, jos tämä kokee itsensä tervetulleeksi ja pystyväksi. Työkaverien ymmärrys tilanteesta on myös eduksi, mutta työuupumuksesta sairauspoissaolon syynä voidaan tietenkin puhua vain työuupuneen omalla luvalla.

Työuupumuksen jälkeen töihin palanneita seurattiin työterveyshuollossa enintään vuoden ajan. – Toipuminen voi kuitenkin kestää jopa vuosia.

Tutkimuksen mukaan tuki myös esimiehille on tärkeää. – Heille on tarjottava tietoa ja jatkuvaa koulutusta työuupumuksesta ja varhaisesta tuesta.

KUKA Terveystieteiden maisteri Riitta Kärkkäinen väitteli työterveyden alalta 7.6.2019 Kuopiossa.

MITÄ Kärkkäinen kuvaa väitöskirjassaan, miten työterveyshuolloissa ja työpaikoilla tuetaan työuupuneita työntekijöitä sairauspoissaolojen hallinnassa ja työhön paluussa. Tutkimus tuo esiin myös tukeen liittyviä haasteita.