Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kädet pitelevät maapalloa.

Tutkijat rakensivat planetaarisen osallisuuden indikaattorin

Ihmisten välinen yhteenkuuluvuus ja yhteiskunnan osallisuus ovat keskeisiä hyvän elämän tekijöitä. Ihmiskunnan kohtalonkysymys on kuitenkin sosiaalista todellisuutta laajempi haaste. Entistä avarammat kuulumisen ja osallisuuden kokemukset voivat olla ratkaisevia kestävän tulevaisuuden kannalta. 

Planetaarisen osallisuuden indikaattori jäsentää ihmisen maailmasuhdetta kolmiulotteisesti ajallisen, tilallisen ja eettisen orientaation perusteella. Ajallinen orientaatio liittyy sukupolvien väliseen yhteyteen. Ennen meitä eläneet ihmiset loivat sen perustan, jolle tämän päivän hyvinvointi rakennetaan. Ja tänään tehdyt valinnat vaikuttavat myöhemmin syntyvien ihmisten elämään – halusi tai ei.

Tilallisessa orientaatiossa on kyse siitä, kuinka hyvinvoinnin perusta rakentuu huomattavilta osin oman alueen ulkopuolisten resurssien varaan. Nykyaikana on tyypillistä, että jokapäiväinen elämä liittyy etäällä itsestä asuvien ihmisten elämään ja heidän elinympäristöihinsä.

– Helposti pelkistämme todellisuutta pistemäiseksi ajattelemalla, että sähkö tulee pistorasiasta, vesi kraanasta ja farkut kaupasta, toteaa professori Arto O. Salonen, joka johti indikaattorin laatimisprosessia.

Myös eettisen ajattelun avartuminen on osa planetaarisen indikaattorin ideaa. Ihmisen ja muun luonnon välisen rajan ylittäminen elämää säilyttävillä tavoilla on yhä tärkeämpää. Kun ruokailemme, syömme itsemme ulkopuolella olevaa luontoa osaksi itseämme. Samalla asetumme osaksi elävää ja elotonta maailmaa – sen kasveja, vettä, valoa ja maaperää.

Henkilökohtaisiin käsityksiin ja kokemuksiin perustuva arviointi auttaa tulemaan tietoiseksi omasta maailmasuhteesta. Maailmasuhteen luonne on yhä keskeisempi ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja luonnonvarojen hupenemiseen ratkaisuja haettaessa. Indikaattori toimii siten, että vastaaja arvioi omaa elämäänsä kokonaisuutena ottamalla kantaa seuraaviin väitteisiin esimerkiksi asteikolla 1–7.

  1. Tunnen, että läsnäoloni maailmassa on merkityksellistä.
  2. Uskon, että ne, jotka elävät minun jälkeeni, ovat tyytyväisiä valintoihini.
  3. Tunnen, että en kuulu vain yhteisöön tai kansakuntaan, vaan myös yhteiselle maapallollemme.
  4. Uskon, että planeettamme tarvitsee minuakin, jotta hyvän elämän mahdollisuudet säilyvät.
  5. Voin vaikuttaa oman elämäni ja maapallon yhteiseen tulevaisuuteen.
  6. Koen merkityksellisyyttä elämässäni.
  7. Haluan laajentaa huolenpitoni ulottumaan nykyistä laajemmalle.
  8. Kuulun maailmaan, joka tukee ja ylläpitää elämääni.
  9. Elän sovussa planeettamme kanssa.
  10. Olen osa sukupolvien ketjua ja pystyn sen vuoksi tekemään maailmasta vähän paremman paikan.

Planetaarisen osallisuuden indikaattorin vahvuus on siinä, että se tekee näkyväksi ihmisen moninaista kytkeytymistä ympäröivään maailmaan. Jokainen tunnistettu yhteys voi merkityksellistää elämää, lisätä kuulumisen ja osallisuuden kokemuksia, laajentaa huolenpidon piiriä, ja tehdä tietoiseksi omista vaikutusmahdollisuuksista.

Tutkimusartikkeli: Salonen, AO., Isola, A-M., Jakonen, JP & Foster, R. (2024). Who and what belongs to us? Towards a comprehensive concept of inclusion and planetary citizenship. International Journal of Social Pedagogy 13(1), 5