Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Joensuun kampus.

Tutkijat kokoontuvat pohjoismaisten maantieteiden kysymysten äärelle Joensuussa 19.–22.6.2022

Pohjoismainen maantieteilijätapaaminen, Nordic Geographers Meeting, on alan keskeinen konferenssi, joka järjestetään tänä vuonna Joensuussa 19.–22.6.2022. Tapaaminen kokoaa noin 340 tutkijaa Joensuuhun pääosin Pohjoismaista mutta myös monista muista maista.

Joensuussa järjestettävän tapaamisen teema on Pohjoismaisten maantieteiden moninaisuus, Multiple Nordic Geographies. Tapaamisen teema kumpuaa monista kriiseistä ja jännitteistä, jotka koskettavat Pohjoismaita eri tavoin. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen samoin kuin alueellisesti eriytyneiden sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisu edellyttävää monenlaisten ympäristöön, politiikkaan ja talouteen liittyvien maantieteellisten näkökulmien huomioon ottamista.

Tapaamisen pääpuhujat Tim Cresswell (Edinburghin yliopisto), Josefina Syssner (Linköping yliopisto), Carolin Schurr (Bernin yliopisto), Lina Polvi Sjöberg (Uumajan yliopisto) ja Benjamin Burkhard (Hannoverin yliopisto) edustavat tapaamisen teeman mukaisesti maantieteiden laajaa kirjoa. Cresswell on urallaan tutkinut tilan, paikan ja liikkuvuuksien roolia sosiaalisessa ja kulttuurisessa elämässä. Syssner on puolestaan tutkinut paikallista politiikkaa, suunnittelua ja kehitystä erityisesti maaseutumaisissa konteksteissa ja keskittynyt viimeaikaisissa tutkimuksissaan väestön vähenemiseen. Schurr on keskittynyt erityisesti feministisiin teorioihin ja tutkinut globaalien prosessien ja intiimin, erityisesti kehon kohtaamisia kuten transnationaalista sijaissynnytystä. Polvi Sjöbergin tutkimusten tavoitteena on määrittää luonnon geomorfisia ja ekologisia prosesseja, joiden avulla voidaan ohjata purojen entisöintiä ja kunnostusten jälkeistä palautumista. Burkhardin tutkimusten pääintressit ovat keskittyneet maiseman ekologiaan, rakenteisiin ja prosesseihin, ekosysteemipalvelujen tarjontaan ja kysyntään sekä ympäristön hallintaan.

Konferenssissa kokoontuu yhteensä noin 40 työryhmää. Lisäksi ohjelmaan kuuluu kolme paneelia, jotka käsittelevät kartografian historiaa, turismia ja sosio-spatiaalisia teorioita.

Pohjoismaisen maantieteilijätapaamisen järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitos ja Karjalan tutkimuslaitos. Konferenssia ovat tukeneet Joensuun yliopiston tukisäätiö, Tieteellisten seurain valtuuskunta; Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi ja Space & Polity lehti.

Linkki ohjelmaan

Lisätietoja:

Moritz Albrecth, moritz.albrecht(at)uef.fi

Konferenssin verkkosivut