Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen gradupalkinto Karoliina Möttöselle

  • Yliopistoyhteisö

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys - Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap (AFinLA ry.) on palkinnut tänään Karoliina Möttösen Itä-Suomen yliopistosta pro gradu -tutkielmastaan Kielipolitiikka ja kieli-ideologiat monikielisessä ruotsinsuomalaisessa kouluyhteisössä

Perusteluiden mukaan palkittava gradu on monella tapaa yhteiskunnallisesti relevantti ja ajankohtainen, sillä se lisää ymmärrystä vähemmistökielisten koulujen kielipolitiikasta ja kieli-ideologioista. Työ on teoreettisesti kunnianhimoinen, ja Möttönen on ottanut sen poikkeuksellisen laajan, kansainvälisen teoriataustan syvällisesti haltuunsa. Tutkielman etnografinen tutkimusote on metodisesti vaativa ja se on edellyttänyt runsaasti työtä aineiston hankinnassa. Aineisto koostuu etnografisesta havaintopäiväkirjasta sekä 15 henkilön haastattelusta. Tutkielman argumentointi on selkeää ja johdonmukaista. Työ vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia mutta luo myös uutta tietoa erityisesti yläasteikäisten oppilaiden toimijuudesta kouluyhteisössä.

AFinLA ry. palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan väitöskirjan. Vuonna 2020 Afinlandia-palkinto jaettiin maisterintutkielmasarjassa. Kilpailuun ehdotettiin lukuisia korkeatasoisia töitä soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta ja ehdotuksia tuli useista suomalaisista yliopistoista. Palkinnonsaaja julkistettiin AFinLAn etäyhteyksin järjestyn vuosikokouksen yhteydessä 12.11.2020.