Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEF liput lipputangoissa

Sote-tiedon toissijaiskäyttö haastaa toimijat yhteistyöhön Pohjois-Savossa

  • Terveys ja hyvinvointi

Pohjois-Savossa on tarvetta sosiaali- ja terveystietojen toissijaiskäyttöön liittyvän yhteistyöverkoston kehittämiseen, osoittavat Itä-Suomen yliopiston koordinoiman AIKODATA-hankkeen tulokset. Pohjois-Savon liiton rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin sote-tiedon toissijaiskäytön ekosysteemejä sekä pyrittiin tunnistamaan ja kehittämään alan osaamisverkostoa Kuopion alueella.

Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen koordinoimassa hankkeessa työstettiin suunnitelma suurten tietomassojen hyödyntämisestä Kuopion yliopistollisen sairaalan epilepsiaa sairastavien potilaisaineistosta. Suunnitelmassa hahmotellun pilotin odotetaan tuottavan uusia digitaalisia toimintamalleja, kuten muutoskuvaajia ja päätöksentukisovelluksia, joilla voidaan ennakoida muutoksia edellyttäviä tilanteita potilaan hoidossa. Hankkeessa syntyi uutta alueellista osaamista uusien digitaalisten toimintamallien kehittämiseen sekä maakunnallista yhteistyötä monialaisessa asiantuntijaverkostossa.

Suomessa valmistellaan parhaillaan lakia sosiaali- terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Sen arvioidaan lisäävän kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairauksien ehkäisemiseen ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen liittyvää tutkimusta ja innovaatiotoimintaa. Sairaanhoitopiirit tekevät parhaillaan tietoaltaisiin liittyvää kehitys- ja tutkimustyötä.

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisessa käytössä on kyse esimerkiksi tietojohtamisesta, tilastoinnista, viranomaisohjauksesta ja valvonnasta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että lupaviranomaisen toiminnan ympärille syntyy korkeatasoista yritys- ja tutkimustoimintaa, mikä lisää työpaikkoja.

Ekosysteemityyppinen digitalisaatio haastaa terveydenhuollon nykyiset toimintatavat ja edellyttää osaamista teknologian hyödyntämisessä. AIKODATA-hanke osoittaa, että sote-tiedon toissijainen hyödyntäminen edellyttää laajaa yhteistyötä organisaatioiden välillä sekä tietojen harmonisointia eri tasoilla. Yksittäiset tietotekniset toteutukset eivät ole ratkaisevia, vaan tarvitaan laajaa prosessien ja tietojen kehittämistä. Tarvitaan myös valtakunnallinen malli yhteentoimivuuden ja tietojen käytön edistämiseksi eri käyttötarkoituksiin. Sote-tiedon toissijaisen käytön ekosysteemin asiantuntijoita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

AIKODATA-hankkeen loppuraportti on luettavissa verkossa tästä linkistä

Lisätietoja: Kaija Saranto, kaija.saranto(at)uef.fi, puh. 050 565 0040

AIKODATA-hanke verkossa