Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tekstitarroja lasiseinässä.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä mittava rahoitus hyvinvointialueilla toteutettaviin sosiaalityön tutkimushankkeisiin

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi nyt neljättä kertaa rahoitusta sosiaalityön yliopistotasoisille tutkimushankkeille. Itä-Suomen yliopisto sai noin miljoonan euron rahoituksen viidelle hyvinvointialueiden kanssa toteutettavalle tutkimushankkeelle. Yhteistyössä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa tutkitaan muun muassa sosiaalityöntekijöiden harkinnanvapautta lastensuojelun avohuollossa sekä monitoimijaisen sosiaalityön mahdollisuuksia.

– Sosiaalityön VTR-tutkimushankkeiden myötä on mahdollista vahvistaa käytäntötutkimusta ja sosiaalityön tutkimusperustaisuutta ja tutkimustiedon hyödyntämistä käytännön arjessa Pohjois-Savon hyvinvointialueella, sanoo sosiaalipalveluiden tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anne Waldèn Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

Rahoitusta saaneet tutkimushankkeet vahvistavat sosiaalityön tutkimusperustaista työkulttuuria sekä huomioivat hyvinvointialueet sosiaalihuollon keskeisenä toimintaympäristönä.

– Käytäntöön sovellettavaa tutkimustietoa ei voida luoda ilman tiivistä sosiaalityöntekijöiden ja tutkijoiden välistä vuorovaikutusta. Tässä mielessä yliopiston ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö on avainasemassa kaikissa rahoitusta saaneissa uusissa tutkimushankkeissamme, sosiaalityön professori Timo Toikko Itä-Suomen yliopistosta toteaa.

Rahoitetut hankkeet:

Professori Sanna Laulaisen johtamassa Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla (PURJO) -hankkeessa tarkastellaan sosiaalihuollon johtamisen nykytilaa ja selkiytetään sitä, mitä yhteensovittavalla johtamisella tarkoitetaan erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta. Tutkimuksessa jäsennetään sosiaalihuollon johtamisen odotuksia, esteitä, mahdollisuuksia ja tulevaisuuden visioita palvelujen yhteensovittamisessa erityisesti hyvinvointialueiden johtamisessa ja toiminnassa. Hankkeen tärkeä tavoite on myös rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen. Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Savon ja Keski-Suomen hyvinvointialueet, Sosiaalijohto ry, Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen ja Jyväskylän yliopiston tutkimushanke sai 438 347 euron rahoituksen.

Hyvinvointialueuudistus ja uudistuva vammaispalvelulaki muuttavat vammaissosiaalityön toimintaympäristöä ja asiantuntijuuden ehtoja. Yliopistonlehtori, dosentti Merja Tarvaisen johtamassa Rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt hyvinvointialueilla (RAVATTI) -hankkeessa tarkastellaan rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperustaa ja -käytäntöjä hyvinvointialueilla sosiaalityön, vaikuttamistiedon sekä vammaisten ihmisten näkökulmista. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen ja Lapin yliopiston hanke sai 449 917 euron rahoituksen.

Laurea-ammattikorkeakoulun johtamassa Monitoimijainen sosiaalityö vankilasta vapautuvan tukena digitalisoituvassa yhteiskunnassa (VAPAA) -hankkeessa selvitetään, miten monitoimijainen sosiaalityö voi olla rikostaustaisten asiakkaiden tukena vankilasta vapautumisen nivelvaiheessa. Rikostaustaisten henkilöiden tuen ja palvelun tarpeet ovat moninaiset, ja he ovat yhteiskunnassamme eräs huono-osaisimmista ja syrjäytyneimmistä ihmisryhmistä. Vaikka rikostaustaisten henkilöiden palvelutarpeet ovat ilmeisiä, he jäävät usein palveluiden ulkopuolelle. Muun muassa suurella osalla vapautuvista vangeista ei ole asiakassuhdetta aikuissosiaalityöhön. Itä-Suomen yliopiston osahanketta johtaa professori Timo Toikko. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle palkataan hankkeeseen tutkijasosiaalityöntekijä. Hanke sai 421 400 euron rahoituksen.

Turun yliopiston johtamassa Sosiaalityöntekijä palveluiden valitsijana, päätöksentekijänä ja valvojana lastensuojelun avohuollossa (VALITSIJA) -hankkeessa tutkitaan, miten ja millä edellytyksillä sosiaalityöntekijät käyttävät harkintaa päättäessään lastensuojelun avohuollon palveluista. Sosiaalityöntekijän harkinnan vapaus avohuollon päätöksenteossa on suuri. Yhteistyössä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Varsinais-Suomen, Länsi-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden kanssa toteutettavassa hankkeessa kerätään haastatteluaineisto ja määrällinen kyselyaineiston lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiltä. Itä-Suomen yliopiston osahanketta johtaa professori Timo Toikko. Hanke sai 441 945 euron rahoituksen.

Lapin yliopiston johtamassa Lapsinäkökulmainen arviointi ja työskentely vaativissa erotilanteissa (LATVE) -hankkeessa (johtaja professori Merja Laitinen) tutkitaan sosiaalityön asiantuntijuutta, tietoperustaa ja työkäytäntöjä vaativissa erotilanteissa osana moniammatillista ja porrasteista palvelujärjestelmää. Hankkeessa kerätään haastattelu- ja asiakirja-aineistoja sekä toteutetaan valtakunnallinen kysely sosiaalihuoltolain mukaisissa lapsi- ja perhesosiaalityön tehtävissä toimiville sosiaalityöntekijöille sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijöille. Itä-Suomen yliopistosta hankkeessa ovat professori Riitta Vornanen ja yliopistonlehtori Kati Kallinen sekä kaksi väitöskirjatutkijaa. Hanke sai 468 531 euron rahoituksen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote https://stm.fi/-/stm-rahoittaa-12-ta-sosiaalityon-yliopistotasoista-tutkimusta-vuonna-2023

Lisätietoja:

Professori Timo Toikko, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 524 9708, timo.toikko(at)uef.fi

Tutkimuspäällikkö Anne Waldèn Pohjois-Savon hyvinvointialue, puh. 040 488 3022, anne.walden(at)pshyvinvointialue.fi

Tutkijoiden yhteystiedot löytyvät UEF Connectista https://uefconnect.uef.fi/