Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Voikukkia hiekkatien pientareella

Sopeutuvien innovatiivisten maaseutujen tutkimus alkaa Spatiassa

Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa alkaa tutkimus, jossa selvitetään maaseutualueiden taloudellista kasvupotentiaalia, elinvoimaa, hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa sitä, miten maaseutualueet ovat vastanneet väestökadon tuomiin haasteisiin, miten ne ovat sopeutuneet kehitykseen ja onko sopeutuminen älykästä.

Tutkimuksessa tarkastellaan supistuvia maaseutualueita moniulotteisesti. Siinä lähestytään vähenevän ja ikääntyvän väestön alueiden elinvoiman lisäämistä sekä uusien mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edellytyksiä älykkään sopeutumisen näkökulmasta (smart shrinking -ajattelu).

Tutkimuksessa tehdään kaksi Suomen kaikki kunnat käsittävää kestävän elinvoimaisuuden indikaattoria. Toinen indikaattoreista pohjautuu koviin talousmuuttujiin ja toinen pehmeämpiin osallisuutta, kestävään kehitystä ja hyvinvointia mittaaviin tekijöihin. Tutkimuksessa selvitetään myös sitä, hyödyntävätkö alueet toimissaan ja strategioissaan esimerkiksi monipaikkaisuutta, kausiasumista tai kestävää kehitystä, sekä onko niissä kiinnitetty huomiota sukupuolten tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin maaseudulla.

Tutkimuksessa myös kysytään, ovatko alueiden strategiat perinteisiä, sopeuttavia vai innovatiivisia ja uutta elinvoimaa luovia. Tavoitteena on sellaisten innovatiivisten ratkaisujen tunnistaminen, joilla supistuvien maaseutualueiden haasteisiin on vastattu ottamalla huomioon kestävän kehityksen sekä hyvän elämän edistäminen.

Tutkimusta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Lisätietoja: professori Teemu Makkonen, teemu.makkonen(at)uef.fi, puh. 050 525 8942

Projektin sivut: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/sopeutuvat-innovatiiviset-maaseudut-soma/