Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Tutkimusdataa kannettavan tietokoneen näytöllä

Pohjois-Savon AI Hub -hanke kehittää tekoälypohjaisia ratkaisuja sote-tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt lähes miljoona euroa EAKR-rahoitusta Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun hankkeelle, jossa luodaan toimintamalli terveysdatan tehokkaammaksi hyödyntämiseksi etenkin tekoälypohjaisten ratkaisujen avulla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,6 miljoonaa euroa.  Pohjois-Savon SOTE AI Hub -hanke hyödyttää muun muassa terveysdataa ja datan tutkimustyökaluja tarvitsevia yrityksiä ja muita toimijoita. Hanke liittyy kansalliseen sote-järjestelmien uudistukseen.

Hankkeen tavoitteena on luoda tehokas toimintamalli edistämään uusien disruptiivisen teknologioiden käyttöönottoa. Painotuksena on datan määrän laajentaminen ja sen älykäs käyttö. Disruptiivisilla teknologioilla tarkoitetaan uutta teknologiaa, joka korvaa nopeasti aikaisemmin hallinneen teknologian.

Pohjois-Savon SOTE AI Hub -hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirin, Itä-Suomen biopankin, yritysten ja muiden alueen sote-alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka sote-alan toimijat voivat tehdä tekoälytuettuja ratkaisuja maakunta-, kunta-, yksilö- ja yritystasolla. Hankkeessa pyritään myös tehostamaan sote-datan sekä biopankkidatan analysointia ja informaation yhdistämistä useammasta lähteestä. Lisäksi selvitetään, miten henkilökohtaista terveysdataa voidaan kerätä ja analysoida. Yhtenä tavoitteena on aktivoida alueen yrityksiä mukaan hyödyntämään tekoälyä omissa sote-alan liiketoimintaprosesseissaan ja tuotteissaan. Hanke synnyttää myös tutkimuksen ja koulutuksen vaatimaa osaamista ja kumppanuusverkostoja.

– Haluamme monipuolistaa ja lisätä käytettävissä olevaa dataa sekä nopeuttaa ja automatisoida analytiikkaa ja päätöksentekoprosesseja, kertoo hanketta johtava professori Arto Mannermaa.

–  Kattava ja hyvälaatuinen data mahdollistaa data-analytiikan, tutkimustyön ja esimerkiksi sairauksien hoitoon liittyvien innovaatioiden tekemisen sekä real world dataan perustuvat vaikuttavuusanalyysit.

Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa on rinnakkaisen Keski-Suomen AI Hub -hankkeen kautta mukana Jyväskylän yliopisto. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2019–30.4.2021.

Lisätietoja:

Professori Arto Mannermaa, arto.mannermaa (a) uef.fi, p. 0403552752