Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Lähikuva kansainvälisen opiskelijaryhmän käsistä päällekkäin

Paikallisyhteisöt ja yliopistot aiempaa lähempänä toisiaan

YUFE-yliopistot pyrkivät aiempaa tiiviimpään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön alueidensa kanssa. Opiskelijamme tekevät sen mahdolliseksi.

Tiesitkö, että YUFE (Young Universities for the Future of Europe) -yliopistoallianssi toimii kotikaupungissasi? YUFE-allianssin jäsenenä Itä-Suomen yliopisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia paitsi kaikkien YUFE-yliopistojen opiskelijoilleja työntekijöille, myös alueen asukkaille.

YUFE pyrkii tuomaan paikallisyhteisöt ja yliopistot lähemmäs toisiaan. Tästä syksystä alkaen yliopisto-opiskelijat eri YUFE-kaupungeissa voivat hyödyttää yhteisöään tarjoamalla YUFE Help Desk -neuvontapalveluja tai osallistumalla YUFE-vapaaehtoistyöhön tai yhteisöllisen asumisen YUFE @ Home -kokeiluun, ja samalla ansaita YUFE Civic Star -osaamismerkin.

YUFE Help Desk -neuvontapalvelut tarjoavat asukkaille mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja saada vastauksia eri aihepiireihin liittyen. Esimerkiksi YUFE Help Deskit Leganésissa, Espanjassa, tarjoavat neuvoja liittyen maahanmuuttoon, yrittäjyyteen ja paikalliseen kehittämiseen, kun taas kollegat Puolan Torunissa työskentelevät mm. vesiturvallisuuteen, terveyteen ja didaktiikkaan liittyvien aiheiden parissa. Itä-Suomen yliopistossa on ensimmäisenä käynnistynyt monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyvä neuvontapalvelu, mutta myös uusia aihepiirejä on luvassa. Virtuaalisesti toimiviin neuvonpalaveluihin voi lähettää sähköisellä lomakkeella kysymyksiä, joihin vastaavat YUFE-yliopistojen opiskelijat henkilökunnan ohjauksessa. Kaikki YUFE Help Deskit löytyvät YUFEn ‘kansalaisportaalista’.

YUFE-vapaaehtoistyöohjelmassa yliopisto-opiskelijat voivat työskennellä paikallisten kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteistyöorganisaatioiden kautta eri kohderyhmien hyväksi, esimerkiksi järjestämällä toimintaa pakolaisille ja maahanmuuttajille, auttamalla lapsia läksyissä, toimimalla ystävinä yksinäisille nuorille tai vaikkapa tukemalla kielenopiskelua.

Euroopan hiljalleen avautuessa pandemiarajoitusten jälkeen odotetaan YUFE@Home -yhteisöllisen asumisen kokeilusta tulevan tärkeä osallistavan Eurooppalaisen yliopistomallin osa, joka edistää YUFE-opiskelijoiden ja henkilökunnan integroitumista  YUFE-kaupunkien paikallisyhteisöihin. Esimerkiksi Kuopiossa opiskelijat pääsevät järjestämään toimintaa ja viettämään aikaa naapuruston ikäihmisten kanssa, kun taas Kreikan Nikosiassa he voivat auttaa opiskelija-asuntoloiden energiankulutuksen säätelyssä.

Edellämainittujen kaltaisiin YUFE-kansalaisaktiviteetteihin osallistumalla opiskelijat voivat ansaita YUFE Civic Star -osaamismerkin osana innovatiivista YUFE Star System -järjestelmää, joka palkitsee opiskelijoita varsinaisten opintojen ulkopuolisista oppimissuorituksista ja oman oppimisen reflektoinnista.

Lisätietoa YUFEn toiminnoista eri kaupungeissa löydät YUFEn verkkosivuilta tai sosiaalisessa mediassa: Twitter @AllianceYufe, Instagram @yufe_alliance.

Itä-Suomen yliopiston YUFE-toimijat tavoittaa mm. sähköpostitse osoitteesta yufe-citizens@uef.fi.

 

YUFE pähkinänkuoressa

YUFE on yksi 17 eurooppalaisesta yliopistoliittoumasta, joille Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Euroopan laajuisesti toimivien yliopistomallien kehittämiseen. YUFE on rakentunut kymmenen eurooppalaisen tutkimusyliopiston ja neljän muun partnerin yhteisen vision pohjalta. Verkoston jäseniä yhdistää omistautuminen eurooppalaiselle ajatusmaailmalle, halu rakentaa entistä kilpailukykyisempää, innovatiivisempaa ja yhtenäisempää Eurooppaa sekä tavoite löytää ratkaisuja päivänpolttaviin haasteisiin.

Itä-Suomen yliopiston lisäksi liittoumassa ovat mukana Maastrichtin yliopisto Hollannista, joka toimii koordinaattorina, Antwerpenin yliopisto Belgiasta, Bremenin yliopisto Saksasta, Carlos III Madrid -yliopisto Espanjasta, Essexin yliopisto Isosta-Britanniasta, Kyproksen yliopisto ja Rooman Tor Vergata -yliopisto Italiasta, Rijekan yliopisto Kroatiasta ja Nicolaus Copernicus -yliopisto Puolasta. Korkeakoulutuksen kehittämisen lisäksi YUFE pyrkii lisäämään yliopistojen ja yliopistokaupunkien välistä yhteistyötä.