Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Mies keskustelee ikääntyneen pariskunnan kanssa.

Osaaminen yhdistyy sosiaalioikeuden klinikkatoiminnassa

Työelämäyhteistyö yliopistoissa mielletään helposti lähinnä tutkimukseen liittyväksi toiminnaksi. Itä-Suomen yliopiston yhteistyökorin kantta raottamalla huomaa nopeasti oletuksen vääräksi. Kytköksiä työelämään rakennetaan laajasti monella alueella.

Tutkimustoiminnan lisäksi tärkeitä avauksia työelämän kanssa tehtäväksi yhteistyöksi ovat muun muassa erilaiset projektit koulutussisältöjen kehittämiseksi ja opiskelijoiden työelämätuntemuksen lisäämiseksi.

Hyvä esimerkki yhteistyöstä on sosiaalioikeuden klinikkatoiminta. Siinä maisterivaiheen opiskelijat sekä oikeustieteistä että sosiaalitieteistä yhdistävät osaamisen työpareina aidoissa asiakaskohtaamisissa.

– Klinikkatoiminnan kautta opiskelijoille tarjoutuu hyviä harjoittelun paikkoja yhdessä työskentelyyn asiakkaan hyväksi. Esimerkiksi oikeustieteiden opiskelijoilla ei tavallisesti opintojen aikana ole juurikaan mahdollisuuksia asiakkaiden tapaamisiin, kertoo yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta.

Asiakasrajapinnassa tehtävä työ konkretisoi teoreettista osaamista ja auttaa hahmottamaan työelämässä tarvittavan moniammatillisen yhteistyön merkityksen. Asiakkaina voivat olla päihdehuolloin asiakkaat, ikääntyvät, omaishoitajat tai asunnottomat.

Harjoittelua toteutetaan tällä hetkellä Kuopiossa ja Joensuussa yhteistyössä sosiaalialan toimijoiden kanssa. Jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa myös Helsinkiin.

Klinikkatoiminnan kautta opiskelijat näkevät selkeämmin yhteistyön edut ja sen, miten heidän tiimeistään muodostuu enemmän kuin osiensa summa.