Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

UEFin liput.

OLVI-säätiön apurahat Itä-Suomen yliopistoon

OLVI-säätiön hallitus myönsi säätiön keväthaussa apurahaa väitöskirjatyöhön seuraaville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille:

Peruskouluikäisenä lastensuojelulain nojalla sijoitettujen myönteiset kokemukset koulutuspolusta, Sutinen Una 15 000 euroa

Systeemisen tulehduksen merkitystä otsa-ohimolohkorappeumissa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattaminen, Katisko Kasper 4 000 euroa

Systeemiälykkäästi toimiva kasvattajatiimi lasten osallisuuden mahdollistajana päiväkotiryhmässä, Makkonen Riikka 10 000 euroa

Kasvisten, marjojen ja hedelmien syömään oppiminen lapsiperheissä – kodin ja varhaiskasvatuksen ruokakasvatus eriarvoisuuden vähentäjinä, Kähkönen Kaisa 10 000 euroa

Kotoperäisten mikrolevä- ja bakteerikantojen tutkinta paikallisesta jätevedestä ja synergisen biojalostuksenprosessin suunnittelu hiilidioksidi- ja energianeutraalin biopolttoaineen tuotantoon teollisuusjätteistä, Wicker Rebecca 14 000 euroa

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus aikuisten maahanmuuttajien uraohjauksessa: miten ohjaajat käyttävät valtaa ohjaustilanteissa, Kekki Miika 10 000 euroa

Sosiaalityöntekijöiden ammatillinen toimijuus perheväkivaltaan kohdistuvissa interventioissa, Piippo Sisko 15 000 euroa

Lasten mielenterveyden edistäminen Pohjois-Savossa – Sosioekologinen näkökulma, Savolainen Outi 14 000 euroa

Affordable nanoporous silicon anodes for lithium ion batteries from barley husk ash, Kalidas Nathiya 10 000 euroa

Muu tieteelle kohdistuva apuraha ohjautuu Itä-Suomen yliopistoon professuurien rahoituksen kautta. Vuosittain säätiö rahoittaa tiedettä ja tutkimusta näin ollen yhteensä noin 1 000 000 eurolla.