Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Silmä

MSc Iswariyaraja Sridevi Gurubaran, väitös 19.01.2024: Verkkokalvon pigmenttiepiteelisolujen mitokondriovauriot ja heikentyneet puhdistusmekanismit edistävät silmänpohjan ikärappeumaa

Silmätautien alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia? 

Silmä havaitsee ja tulkitsee tietoa optisesta spektristä ja tuottaa näin ymmärrystä ympäristöstämme. Silmän takaosassa sijaitseva verkkokalvo on osallisena valon muuntamisessa hermosolujen sähköisiksi signaaleiksi, jotka välittyvät keskushermostoon. Näköjärjestelmään kohdistuvat vauriot heikentävät merkittävästi elämänlaatua.

Silmänpohjan ikärappeuma on merkittävin pysyvän näön heikkenemisen ja näkövammaisuuden syy yli 65-vuotiailla. Maailman väestön ikääntyessä silmänpohjan ikärappeuman esiintyvyyden arvioidaan kasvavan 288 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi silmänpohjan ikärappeuman aiheuttaman näkövamman maailmanlaajuiset kustannukset ovat 343 miljardia dollaria, joten se aiheuttaa huomattavan sosioekonomisen taakan.

Silmänpohjan ikärappeumalle on ominaista verkkokalvon pigmenttiepiteelisolujen (RPE) vaurioituminen. Ikääntymisen myötä oksidatiivinen stressi ja mitokondriovauriot lisääntyvät, millä on merkitystä myös tässä sairaudessa. Väitöstutkimuksessa selvitettiin lisääntyneeseen oksidatiiviseen stressiin ja mitokondriovaurioiden aiheuttamaan RPE-solujen degeneraatioon liittyviä solubiologisia mekanismeja.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tutkimukseni osoittaa, että lisääntynyt oksidatiivinen stressi ja mitokondrioiden toimintahäiriöt johtavat soluvaurioiden korjausmekanismien heikentymiseen aiheuttaen tulehdusta.

Miten tutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Tämä väitöskirja lisää ymmärrystämme silmänpohjan ikärappeuman syntymekanismeista ja sairauden etenemisen taustalla olevista syistä ja avaa uusia lääkehoidon kohteita.

Mitkä ovat  väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot? 

Tässä tutkimuksessa käytettiin PGC-1α/NFE2L2-kaksoispoistohiirimallia. Kyseinen malli jäljittelee silmänpohjan ikärappeuman kuivan muodon piirteitä potilailla. Lisäksi käytettiin ihmisperäistä RPE-solumallia, jossa farmakologisesti aiheutettiin toimintahäiriöitä proteasomi- ja autofagiapuhdistusjärjestelmiin.

Master of Science Iswariyaraja Sridevi Gurubaranin väitöskirja Mitochondrial Damage and Clearance in Retinal Pigment Epithelial Cells, Relevance to Age-Related Macular Degeneration (Mitokondriovauriot ja puhdistusmekanismit verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluissa ja niiden yhteys silmänpohjan ikärappeumaan) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Torben Lykke Sørensen Kööpenhaminan yliopistosta ja kustoksena professori Kai Kaarniranta Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väitöstilaisuus

Väitöskirja

Lisätietoja:

Iswariyaraja Sridevi Gurubaran, rajas(a)uef.fi

Avainsanat