Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Väitöskirja.

MPhil Dorcas Ofosu-Budu, väitös 17.12.2021: Tahdonvastaisesti lapsettomien naisten kokemukset Ghanan maaseudulla

Sosiaalipsykologian alan väitöskirja tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe, Dorcas Ofosu-Budu?

Tutkimus kohdistui naimisissa oleviin, tahdonvastaisesti lapsettomiin naisiin Ghanan maaseudulla. Nämä naiset kohtasivat lapsettomuuteensa liittyviä lukuisia kielteisiä seurauksia. Jotkut heistä olivat syrjäytettyjä ja leimattuja niiden selitysten vuoksi, joita lapsettomuuteen liitettiin. Tutkimus valaisee naisten omia käsityksiä ja ymmärrystä omasta lapsettomuudestaan. Tutkimus myös yhdisti naisten äänet heitä hoitavien lapsettomuuden hoitoon erikoistuneiden herbalisti-parantajien näkemyksiin lapsettomuuteen liittyvän stigman hälventämisen keinoista.

Mitkä ovat tutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Naisten näkemysten mukaan lapsettomuus voi johtua lääketieteellisistä, elämäntapaan liittyvistä, spirituaalisista, luonnollisista tai tuntemattomista syistä. Silloin kun naisilla ei ollut käsitystä lapsettomuutensa syistä, he tukeutuivat yhteisön käsityksiin asiasta. Tutkimuksessa havaittiin, että jotkut aviomiehet liittyivät ulkopuolisten ihmisten joukkoon stigmatisoimalla omaa vaimoaan. Tämä oli yleistä moniavioisissa perheissä, joissa aviomiehen toinen vaimo oli jo synnyttänyt tälle lapsen. Esimerkiksi jotkut aviomiehet lahjoittivat rahaa lapsen saaneille vaimoilleen heidän lastensa kautta jättäen siten lapsettoman vaimon ilman rahallista avustusta. Herbalistien haastatteluissa tuli esiin joitakin lapsettomuutta koskevia perusteettomia traditionaalisia uskomuksia, jotka voivat vahvistaa stigmaa ja tuottaa vahingollisia seurauksia lapsettomille naisille. Samalla kaiken kaikkiaan useimmat herbalistien haastattelut osoittivat lapsettomuutta koskevaa suurta tietomäärää ja viisautta.

Miten tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää käytännössä?

Lapsettomuutta ympäröiviä myyttejä on syytä purkaa. Sen vuoksi herbalisteja, lapsettomia naisia ja väestöä on tarpeen valistaa lapsettomuuden tieteellisesti todetuista syistä. Hallituksen ja asianomaisten täytyy kehittää tapoja parantaa naisten asemaa esimerkiksi tarjoamalla heille yrittäjyystaitoja, jotta he voisivat ansaita rahaa toimeentuloonsa. Hallituksen täytyy hyödyntää neuvonnan ammattilaisten ja psykologien palveluja tarjotakseen näille naisille neuvontaa heidän hyvinvointinsa parantamiseksi.

Mitkä ovat olleet keskeiset tutkimusmenetelmäsi ja -aineistosi?

Tutkimuksessa käytetiin laadullista menetelmää. Aineisto on kerätty laadullisilla haastatteluilla ja analysoitu tulkinnallista fenomenologista analyysiä (lapsettomat naiset) sekä temaattista analyysiä (herbalistit) hyödyntäen.

 

Mphil Dorcas Ofosu-Budun sosiaalipsykologiaan alaan kuuluva väitöskirja Infertility among married women in rural Ghana: cultural contexts and individuals' lived experiences tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Snellmania-rakennuksen SN201-salissa Kuopion kampuksella 17.12.2021 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Johanne Sundby, University of Oslo, ja kustoksena professori Vilma Hänninen, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuutta voi seurata verkon välityksellä.

Lisätietoja:

Dorcas Ofosu-Budu, dorcasof@uef.fi, +358465446470