Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Kuvituskuva moniammatillisen yhteistyön MOOC-kurssiin.

Moniammatillisen yhteistyön perusteet haltuun kaikille avoimella verkko-opintojaksolla

Osaamispuu-verkkoalustalla avautuu lapsi- ja perhepalvelujen nykyisille ja tuleville ammattilaisille suunnattu MOOC-verkko-opintojakso ”Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus ja opetusaloilla”. Hyvinvointialueiden ja työelämän uudistusten myötä moniammatillinen yhteistyö on tunnistettu kaikkien näiden alojen keskeiseksi osaamistarpeeksi. Opintojakso on kaikille avoin ja maksuton, ja se on laajuudeltaan kaksi opintopistettä.

Moniammatillisen yhteistyön osaamista tarvitaan kaikkialla lapsi- ja perhepalveluissa. Ihmisten kokonaisvaltainen tuen tarpeiden ja voimavarojen selvittäminen sekä oikea-aikainen palvelujen tarjoaminen vaativat ammattilaisten keskinäistä dialogia ja asiakkaiden osallisuuden tukemista. Tuloksekkaan moniammatillisen yhteistyön lähtökohtana on tuntemus moniammatillisuutta ohjaavista laeista ja eettisistä ohjeista sekä eri ammattilaisten roolien ja työtapojen tuntemus. Toimiva moniammatillinen yhteistyö hyödyttää sekä tukea ja apua tarvitsevia ihmisiä että ammattilaisia ja organisaatioita. Näihin tärkeisiin aiheisiin pääsee paneutumaan Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston yhdessä toteuttamalla verkko-opintojaksolla. Opintojakso aukeaa syyskuussa lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille suunnatulla Osaamispuu.fi-verkkoalustalla.

”Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus ja opetusaloilla” on MOOC-opintojakso (Massive Open Online Course), jonka materiaalit ja sisällöt ovat vapaasti opiskeltavissa avoimena verkko-opintojaksona. Opintojakso sopii kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävästä moniammatillisesta työotteesta.

Opintojakso tarjoaa tietoa moniammatillisen yhteistyön käytännöistä ja teoreettisesta taustasta, auttaa hahmottamaan ihmisen asemaa moniammatillisen työskentelyn keskiössä, opastaa pohtimaan omaa roolia moniammatillisena toimijana sekä perehtymään toimivan moniammatillisen yhteistyön edellytyksiin, hyötyihin ja vaikuttavuuteen.

Jos opiskelija haluaa opintojaksosta kahden opintopisteen laajuisen suoritusmerkinnän, hänen tulee ilmoittautua Itä-Suomen tai Turun avoimeen yliopistoon ja maksaa opintojaksolle määritelty maksu. Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat saada opintojakson osaksi tutkintoaan maksuttomasti yliopistojen omien ohjeistusten mukaisesti.

MOOC-opintojakson sisältöjä voi opiskella myös maksuttomasti Google-tunnusten avulla. Tällöin opintojaksosta ei saa suoritusmerkintää, mutta opiskelija saa opintojaksosta osallistumistodistuksen.

Tutustu opintojaksoon Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus ja opetusaloilla.

Lisätietoja:

Kaarina Mönkkönen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, kaarina.monkkonen@uef.fi

Jaanet Salminen, yliopistonlehtori, Turun yliopisto, jaanet.salminen@utu.fi