Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Kemiallisia kaavoja

Molekyylidynamiikkasimulaatio auttaa korkea-aktiivisen ydinjätteen hautaamisessa tarvittavan puskurimateriaalin valinnassa

Korkea-aktiivinen radioaktiivinen jäte on hyvin haitallinen ekosysteemeille ja siksi on tärkeää hävittää jäte turvallisesti. Useissa maissa on päädytty korkea-aktiivisen ydinjätteen hautaamiseen kallioperään. Suomessa ydinjäte suljetaan kuparikapseleihin, jotka viedään loppusijoituspaikkaan noin puolen kilometrin syvyyteen ja eristetään peruskalliosta bentoniittisavella. Savi paisuu kallioperän veden vaikutuksesta ja luo tehokkaan puskurin eristämällä jätekapselit ympäristöstä.

MSc Aderemi Fayoyiwan väitöstyössä on tutkittu montmorilloniitti- ja beidelliittisavien sisältämän raudan ja silikaattikerrosten välitilan kationien vaikutusta paisumispaineeseen molekyylidynamiikkasimulaatioilla. Työn tuloksilla on käytännön merkitystä puskurimateriaalin valinnassa. Tulokset antavat myös uutta tietoa bentoniittisavea ympäröivän veden kationien vaikutuksesta savien ominaisuuksiin.

MSc Aderemi Fayoyiwan kemian alaan kuuluva väitöskirja The effects of the chemical composition and interlayer cations on the swelling pressure of smectite clay minerals – A molecular dynamics study (Molekyylidynamikkatutkimus kemiallisen koostumuksen ja kerrosvälikationien vaikutuksesta smektiitti-savimineraalien paisuntapaineeseen) tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 16.6. Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Risto Laitinen, Oulun yliopisto, ja kustoksena professori emeritus Tapani Pakkanen, Itä-Suomen yliopisto. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Lisätietoja: Aderemi Fayoyiwa, aderemi.fayoyiwa (a)uef.fi

Linkki väitöstilaisuuteen

Väitöskirja verkossa

Avainsanat