Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Mikko Aaltonen.

Mikko Aaltonen Itä-Suomen yliopiston kriminologian professoriksi

 • Yliopistoyhteisö
 • Talous ja yhteiskunta

Rekisteritutkimus syventää kuvaa rikoskäyttäytymisestä ja rikosseuraamusten vaikuttavuudesta

Kriminologinen rekisteritutkimus on yleistynyt Pohjoismaissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämän on osaltaan mahdollistanut luotettava väestökirjanpito ja aineistojen hyvä saatavuus. Suomessa rekisteriaineistojen potentiaalista on kuitenkin käytetty vasta murto-osa, sanoo kriminologian professoriksi valittu VTT Mikko Aaltonen.

– Onneksi kiinnostus tällaiseen tutkimukseen on kasvamassa kriminologien lisäksi muun muassa taloustietelijöiden parissa, ja menetelmällinen osaaminenkin paranee koko ajan.

Aaltosen mukaan myös rikollisuutta ja esimerkiksi tuomioistuinten toimintaa kuvaavien aineistojen tunnettuuden lisäämisessä on parannettavaa.

Aaltonen aloittaa uudessa tehtävässään Itä-Suomen yliopistossa syyskuussa 2020. Hän on kansainvälisesti arvostettu kriminologi, joka hyödyntää tutkimuksissaan laajoja rekisteriaineistoja. Hänen mukaansa rekisteriaineistot eivät ratkaise läheskään kaikkia rikollisuuden tutkimuksen perustavanlaatuisia ongelmia.

– Oikein käytettynä ne antavat paljon mahdollisuuksia esimerkiksi tutkia takautuvasti rikoskäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä läpi elämänkaaren.

Kyberrikollisuuden torjunta vaikuttavuustutkimuksen kohteeksi

Aaltosen mukaan Suomessa arvostetaan ja hyödynnetään tutkimustietoa kriminaalipolitiikan ja rikoksentorjunnan suunnittelussa.

– Laadukkailla tutkimusasetelmilla toteutettua empiiristä tutkimusta viimeaikaisten toimien tosiasiallisista vaikutuksista on kuitenkin toistaiseksi varsin vähän.

Aaltonen on itse tutkinut muun muassa viime hallituskaudella toteutetun rikesakkojen korotuksen vaikutusta ylinopeuksiin. Tutkimuksessa havaittiin ylinopeuksien määrän laskeneen hieman korotuksen jälkeen.

Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksessa on Aaltosen mukaan vielä paljon tehtävää. Suomessa on esimerkiksi tehty viimeaikaisten rikoslainsäädännön muutosten ja uusien rikosseuraamusmuotojen vaikutuksen arviointia vahvoilla tutkimusasetelmilla vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Rikoksentorjuntatoimenpiteiden ohella olisi tarvetta arvioida nykyistä laajemmin myös muun muassa päihde- ja sosiaalipoliittisten toimien vaikutusta rikoskäyttäytymiseen.

– Lisäksi olisi tärkeää, ettei kriminologien katse suuntautusi liiaksi perinteisiin rikollisuuden muotoihin, vaan esimerkiksi kyberrikollisuuden torjunta otettaisiin vaikuttavuustutkimuksen kohteeksi.

Vaikuttavuustiedon merkitys ymmärretään

Aaltonen on työskennellyt sekä yliopistotutkijana että tutkimusten tilaajana oikeusministeriössä. Hän näkee, että yhteisymmärrys vaikuttavuutta koskevan tutkimustiedon tärkeydestä on laaja.

– Lisätyötä tarvitaan vielä sen eteen, että vaikutusten luotettavalle arvioinnille luodaan parhaat mahdolliset edellytykset jo toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa. Tämä ei ole helppo tehtävä, mutta merkkejä paremmasta on havaittavissa.

Aaltonen odottaa innolla työskentelyä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Hän on taustaltaan yhteiskuntatieteilijä, ja tottunut työskentelemään monitieteissä tutkimusryhmissä.

– Toivon tutustuvani laajalti eri oikeudenalojen tutkijoihin ja tutkimukseen. Uskon, että löydämme paljon yhteisiä kiinnostuksenkohteita.

Mikko Aaltosen painolaatuiset valokuvat löytyvät täältä, kuvaaja Siru Danielsson:

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36538?encoding=UTF-8

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36539?encoding=UTF-8

Mikko Aaltonen

 • s. 1979
 • VTM 2007 (Helsingin yliopisto), VTT 2013 (Helsingin yliopisto)
 • Dosentti Turun ja Helsingin yliopistoissa

 Tärkeimmät tehtävät

 • Itä-Suomen yliopiston kriminologian professori 1.9.2020 alkaen
 • Johtava asiantuntija, oikeusministeriö 2019–2020
 • Tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto 2018–2020
 • Eritysasiantuntija, oikeusministeriö 2017–2019
 • Visiting Researcher, Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement 2016
 • Yliopistotutkija, Helsingin yliopisto 2015–2017
 • Erikoistutkija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2014
 • Fulbright Visiting Scholar, University of Pennsylvania 2011–12

 

Lisätietoja: Mikko Aaltonen, puh. 050 346 8594, sähköposti mikko.e.aaltonen(at)om.fi