Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Mia Hoffrén.

Mia Hoffrén kuluttajariitalautakunnan jaoston puheenjohtajaksi

  • Talous ja yhteiskunta

Oikeusministeriö on nimittänyt Itä-Suomen yliopiston siviilioikeuden professori (ma.) Mia Hoffrénin kuluttajariitalautakunnan jaoston IV b puheenjohtajaksi ja jaoston IV a varapuheenjohtajaksi 1.1.2021 lukien.

Kuluttajariitalautakunta on oikeussuojaelin, joka antaa ratkaisusuosituksia pääasiassa kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin erimielisyyksiin. Jaostot IV a ja IV b käsittelevät muun muassa autokauppoja koskevia riitoja. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta valtaosa yrityksistä noudattaa niitä.

– Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että pelko isoista oikeudenkäyntikuluista estää ihmisiä viemästä riita-asioita tuomioistuimeen. Sen vuoksi on tärkeää, että kuluttajariitalautakunta tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden saada riitaansa ratkaisu maksuttomassa ja yksinkertaisessa menettelyssä, Hoffrén toteaa.

Hoffrén on toiminut professorina oikeustieteiden laitoksella lokakuusta 2020 alkaen. Hän on keskittynyt tutkimustoiminnassaan sopimusten oikeusvaikutuksiin eri henkilösuhteissa. Ennen siirtymistään Itä-Suomen yliopistoon Hoffrén työskenteli esittelijänä korkeimmassa oikeudessa.

Lisätietoja: professori Mia Hoffrén, puh. 050 410 3368, mia.hoffren(at)uef.fi