Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Kuusenkerkkiä.

Metsien arvoketjujen tutkimushankkeille rahoitus Itä-Suomen yliopistoon

Tandem Forest Value -ohjelma vahvistaa Suomen ja Ruotsin metsävaroihin, puupohjaisten tuotteiden arvoketjuun ja puurakentamiseen liittyvää tutkimusyhteistyötä. Tandem Forest Values 3 (TFV3) -haussa myönnettiin hieman yli kolme miljoonaa euroa neljälle suomalais-ruotsalaiselle tutkimuskonsortiolle, joissa on yhteensä 12 osahanketta.

Rahoitus pohjaa Ruotsin Suomelle antamaan Suomen 100-vuotislahjaan, joka suunnataan tutkimusyhteistyöhön. Nyt myönnetty rahoitus on jatkoa kahdelle aiemmalle rahoituskaudelle. Haun rahoittamiseen osallistuivat Suomesta maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta sekä Walter Ahlströmin Säätiö. Ruotsista rahoittajana on Forskningsrådet Formas.

Ohjelmassa rahoitetaan nuorten tutkijoiden johtamia kaksivuotisia konsortiomuotoisia hankkeita, joiden osapuolet ovat Suomesta ja Ruotsista. Tutkimus on hyvin monitieteistä, ja mukana on eri alojen tutkijoita. Ohjelmaan kuuluu hankkeita muun muassa puurakentamisen, metsäteollisuuden prosessien ja materiaalitutkimuksen alalta.

Itä-Suomen yliopisto sai rahoitusta kahteen hankkeeseen. Kaksivuotiseen WoodPro-projektiin osallistuu professori Reijo Lappalaisen ryhmä Itä-Suomen yliopistosta sekä Karlstad universitet Ruotsista ja Luonnonvarakeskus Suomesta. WoodPro-projekti tutkii metsäpohjaisten sivuvirtojen muokkausta uudenlaisiksi tuotteiksi. Hanke tukee Ruotsin ja Suomen hallitusten asettamaa vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävää biotalouspolitiikkaa ja vastaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lappalaisen osahankkeen rahoitus on 283934 euroa.

PolyTree – Polyestrar från träbaserade byggstenar -hankkeeseen osallistuu yliopistotutkija Laura Tompon ryhmä Itä-Suomen yliopistosta. Hankkeen muita osapuolia ovat Kungliga Tekniska högskolan ja Karlstad universitet Ruotsista. Projekti pyrkii ratkaisemaan nykyisin käytössä oleviin muoveihin liittyviä ongelmia. Tutkimusprojektissa räätälöidään puuperäisestä raaka-aineesta valmistettuja polyestereitä. Tompon osahankkeen kokonaisrahoitus on noin 300000 euroa.

Lähde: Suomen Akatemia, https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/2022/suomalais-ruotsalaiset-yhteistyohankkeet-tutkivat-metsan-arvoketjuja/