Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Lehtihyllyjä KYSin kirjastossa.

Meta-analyysin arviointi kehittyy: Uusi laskentatapa huomioi alkuperäisten tutkimusten tilastollisen voiman

Tutkijoiden kehittämä uusi laskentatapa meta-analyysin yhtenäisyyden arviointiin voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi hoitosuositusten laadintaan. Artikkeli julkaistiin European Journal for Philosophy of Science -lehdessä.

Meta-analyysi tarkoittaa useiden samasta aiheesta tehtyjen tutkimusten tulosten yhdistämistä matemaattisesti. Erityisesti lääketieteessä meta-analyysejä pidetään vahvimpana saatavissa olevana tutkimusnäyttönä. Eli jos meta-analyysin tulos puoltaa jotain hoitomuotoa, se todennäköisesti otetaan käyttöön potilastyössä.

Lähtökohtaisesti meta-analyysin täytyy olla mahdollisimman yhtenäinen. Vakiintuneesti meta-analyysin yhtenäisyyttä on arvioitu tavalla, joka sangen yksioikoisesti suosii suuria tutkimuksia. Tämä perinteinen laskentatapa ei huomioi tilastollista voimaa meta-analyysin epäyhtenäisyyden lähteenä. Tilastollinen voima tarkoittaa tutkimuksen kykyä havaita tilastollisesti merkittävä tutkimustulos, esimerkiksi ero tutkimus- ja kontrolliryhmän välillä.

Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön datamanageri, dosentti Ari Voutilainen on yhdessä italialaisten tutkijakollegoidensa kanssa kehittänyt meta-analyysin epäyhtenäisyyden arviointia. – Tilastolliselta voimaltaan vahvojen tutkimusten toistaminen on ja sen pitääkin olla vaikeampaa kuin tilastolliselta voimaltaan heikkojen tutkimusten toistaminen. Kehittämämme laskentatapa tähdentää tätä seikkaa, Voutilainen selittää.

– Mikäli yhdistettävät tutkimukset eroavat toisistaan tilastollisen voiman suhteen, on meta-analyysi epäyhtenäinen, vaikka tutkimusten sisäinen vaihtelu olisi vähäistä. Lisäksi on tärkeää, että tilastolliselta voimaltaan vahvat tutkimukset vaikuttavat meta-analyysin tulokseen enemmän kuin tilastolliselta voimaltaan heikot tutkimukset. Kehittämämme laskentatapa korostaa tilastollisen voiman merkitystä meta-analyysissä myös tältä kannalta.

Karkeasti arvioiden maailmassa julkaistaan vuosittain puoli miljoonaa meta-analyysiä. Näin ollen meta-analyysin yhtenäisyyden uuden arviointitavan vaikutus tieteessä on erittäin merkittävä.

Lisätietoja:

Ari Voutilainen, ari.voutilainen (a) uef.fi, p. 040 355 2826, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/ari.voutilainen/

Berchialla, P., Chiffi, D., Valente, G. & Voutilainen, A. The power of meta-analysis: a challenge for evidence-based medicine. Euro Jnl Phil Sci 11, 7 (2021). https://doi.org/10.1007/s13194-020-00321-w