Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Kolme ihmistä sieniretkellä metsässä

Luonnonvarahallinnassa tarvitaan oikeudenmukaisuutta vastuuttamisen sijaan

Yhteiskunnan rakenteellisten rajoitusten ja eriarvoisuuden purkaminen nousi keskeiseksi politiikkasuositukseksi kansainvälisen luonnonvarahallinnan työpajassa Tansaniassa Itä-Usambaran biosfäärialueella 17.–22. kesäkuuta. Työpajan järjestivät Itä-Suomen yliopiston ympäristöpolitiikan Responsive Natural Resources Governance -tutkimusryhmä (RNRG), Dar es Salaamin yliopisto ja Tansanian valtion metsähallinto.

Tutkimusryhmän vetäjän, yhteiskuntatieteellisen biotaloustutkimuksen professorin Irmeli Mustalahden mukaan myös luonnonvarahallinnassa on siirrytty niin sanottuun vastuuttamisen aikaan, joka näkyy globaalisti eri sektoreilla. Luonnonvarojen hallinnassa kansalaisia vastuullistetaan paitsi luonnonvarojen hoidossa myös oman hyvinvointinsa edistämisessä erilaisten hankkeiden kautta.

– Meillä Suomessa vastuuttaminen näkyy uudessa metsälaissa metsänomistajien kasvaneena vapautena valita metsien käyttö ja -hoitomenetelmiä. Se myös vastuullistaa niiden seuraukset metsäomistajien ja kansalaisten harteille. Meksikossa, Tansaniassa ja Nepalissa kansalaisten pitäisi samanaikaisesti saada taloudellista tuottoa metsätalouden kautta, suojella luonnonvaroja ja tuottaa virkistyspalveluita matkailulle, Mustalahti kuvailee.

Hänen mukaansa nämä toimet asettavat uusia tehtäviä ja velvollisuuksia kansalaisille, metsänomistajille, paikallisille yhteisöille ja päättäjille.

– Samanaikaisesti ei tueta riittävästi ja pitkäkestoisesti heidän kykyjään, eikä poisteta rakenteita, jotka estävät kansalaisia ja päätöksentekijöitä täyttämästä velvollisuuksiaan.

RNRG-tutkimusryhmä on osallistunut vuorovaikutteisen luonnonvarahallinnan tutkimiseen ja kehittämiseen Suomessa, Nepalissa, Meksikossa ja Tansaniassa vuodesta 2012 alkaen. Yhteistyössä ovat mukana paikalliset yliopistot, yhteisöt ja viranomaiset. Kansainvälisiä yhteistyötutkijoita hankkeella on esimerkiksi professori Arun Agrawal Michiganin yliopistosta.

Vuorovaikutteisen luonnonvarahallinnan tavoitteena on parantaa eri toimijoiden osallistumismahdollisuuksia, päätöksenteon oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä, sekä luoda mahdollisuuksia oikeudenmukaiselle luonnonvarahallinalle. Tutkimusryhmä korostaa, että vuorovaikutteisuus tukee kestävää luonnonvarojen käyttöä, ehkäisee ympäristökonflikteja ja jakaa luonnonvaroista saavutettuja hyötyjä tasaisemmin. Naisten, nuorten ja vähemmistöjen maanomistusoikeuksien toteutuminen on noussut yhdeksi tutkimusryhmän keskeisistä politiikkasuosituksista.

– Luonnonvarahallinnan toimeenpanossa olisi tärkeää varmistaa oikeudenmukainen resurssien hallinta ja päätöksenteko sekä sukupuolten välinen tasa-arvo, muistuttaa vanhempi tutkija Antti Erkkilä tutkimusryhmästä.

Tutkimusryhmän politiikkasuositus korostaa lisäksi alueellisten konfliktien ratkaisumenetelmien vahvistamista, päätöksenteon avoimuutta ja sääntelyn selkeyttä sekä riittäviä resursseja luonnonvarahallinnan uusien tapojen oppimiseen. Suosituksiin lukeutuvat myös vähemmistöryhmien osallistuminen päätöksentekoon, yhteistoiminnalliset maankäyttötavat sekä maankäyttötietojen saavutettavuus paikallistasolla.

Tansanian työpajasta uutisoitiin muun muassa YK:n uutiskanavan swahilin kielisessä lähetyksessä. Työpajauutinen alkaa videon kohdassa 4:13: https://www.youtube.com/watch?v=OJDtq_vq9GQ

Lisätietoja:

Irmeli Mustalahti, yhteiskuntatieteellisen biotaloustutkimuksen professori, irmeli.mustalahti(at)uef.fi, puh. 050 563 2071

www.uef.fi/responsive-natural-resources-governance