Hyppää pääsisältöön
Kuusenhavuja

Luonnon omasta polymeeristä fossiilisten kemikaalien korvaajaksi

Ligniini on tärkeä aromaattinen biopolymeeri, jota saadaan suuria määriä selluteollisuuden sivutuotteena. Ligniiniä esiintyy kaikissa puuvartisissa kasveissa, ja se toimii liima-aineena selluloosan ja hemiselluloosan välillä. Rakenteensa perusteella ligniini soveltuu fenoliformaldehydi-liimahartseihin fenolin korvaajaksi tai lisäaineeksi. Ongelmana kuitenkin on ligniinin matala reaktiivisuus, mikä aiheutuu sen suuresta koosta ja monimutkaisesta molekyylirakenteesta.

FM Hanna Paanasen väitöstyössä on tutkittu havupuusta eristetyn kraft-ligniinin reaktiivisuutta sekä rakenteen muokkaamista. Reaktiivisuuden testaamiseen on kehitetty menetelmä, jossa ligniini reagoi formaldehydin kanssa alkalisissa olosuhteissa. Reaktiotuotteita on määritetty ydinmagneettisen resonanssispektroskopia -menetelmien avulla. Ligniiniä on pilkottu hapettamalla alkalisissa olosuhteissa ja muokatun ligniinin rakennetta ja moolimassaa on mitattu massaspektrometrialla. Työssä on myös tutkittu ligniinin ja fenolin välisiä reaktioita formaldehydiliuoksessa, mikä on hartsisovellusten kannalta merkittävää. Fenolin korvaaminen ligniinillä on vihreää kemiaa, jossa pyritään korvaamaan fossiilisia lähtöaineita luonnon aineilla.

FM Hanna Paanasen kemian alaan kuuluva väitöskirja Activation reactions of the softwood kraft lignin (Havupuusta eristetyn kraft ligniinin aktivointireaktiot) tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 10.12. verkossa. Vastaväittäjänä toimii professori Ilkka Kilpeläinen, Helsingin yliopisto, ja kustoksena professori emerita Tuula Pakkanen, Itä-Suomen yliopisto. Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väittelijän painolaatuinen kuva (tulossa)

Tilaisuus verkossa

Väitöskirja verkossa