Hyppää pääsisältöön
Ihmisjoukko

Lihavuudella on yhteys Alzheimerin tautiin

Lihavuus kuormittaa osaltaan aivoterveyttä ja voi siten edistää Alzheimerin taudin kehittymistä, osoittaa juuri julkaistu tutkimus. Sen sijaan henkilöillä, joilla on jo todettu Alzheimerin tauti, painon pysyminen normaalipainon ylärajalla voi auttaa säilyttämään aivorakenteita. Itä-Suomen yliopiston ja Sheffieldin yliopiston yhteistyönä toteutetun tutkimuksen tulokset julkaistiin The Journal of Alzheimer’s Disease Reports -lehdessä.

– Tulosten valossa lihavuus voi jo keski-iässä vaikuttaa haitallisesti myöhempään aivoterveyteen. Alzheimerin tautiin ja muihin muistisairauksiin johtavat aivomuutokset alkavat jo vuosia ennen taudin ilmenemistä, joten painonhallintaan kannattaa kiinnittää huomiota ajoissa, toteaa emeritaprofessori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimuksessa käytettiin kolmea magneettikuvantamisen menetelmää. Tutkimusaineistona oli aivojen magneettikuvia henkilöiltä, joista 47 sairasti lievää Alzheimerin tautia, 68:lla oli lievää kognitiivista heikentymistä ja 57 oli terveitä. Yhdistämällä eri magneettikuvausmenetelmiä tarkasteltiin lihavuuden yhteyttä eri aivoalueiden harmaan aineen tilavuuteen, valkoisen aineen eheyteen ja verenvirtaukseen, joissa yleensä havaitaan muutoksia Alzheimerin taudin edetessä. Lihavuuden mittarina käytettiin sekä painoindeksiä että vyötärönympärystä.

Terveillä ja niillä, joilla oli lievää kognitiivista heikentymistä, lihavuus oli yleisempää ja siihen liittyi joillakin aivoalueilla aivorakenteiden ja aivojen verenvirtauksen muutoksia, jotka viittasivat aivokudoksen lisääntyneeseen vaurioalttiuteen.

Lievää Alzheimerin tautia sairastavilla paino oli yleensä normaalin rajoissa. Tässä ryhmässä normaalin ylärajalle sijoittuva paino oli yhteydessä paikoin suurempaan harmaan aineen tilavuuteen. Havainto voikin tutkijoiden mukaan liittyä siihen, että Alzheimerin tautiin sairastuneilla hyvä ravitsemustila voi auttaa suojaamaan aivoja tautiin liittyviltä muutoksilta. Tahaton laihtuminen on usein osa taudinkuvaa, kun kyky huolehtia syömisestä heikkenee.

Soininen muistuttaakin, että täysipainoisesta ravitsemuksesta huolehtiminen on tärkeää myös muistisairauksien hoidossa.

Alzheimerin tautia sairastaa arviolta yli 50 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Lukuisista tutkimuksista huolimatta tautiin ei ole löydetty parantavaa hoitoa, joten sairastumisen ehkäisyyn on tärkeää panostaa. Nyt julkaistu tutkimus valottaa lihavuutta yhtenä muistisairauksien riskitekijänä.

Tutkijat tähdentävät, etteivät tulokset osoita lihavuuden aiheuttavan Alzheimerin tautia. Lihavuus kuitenkin lisää aivojen kuormitusta ja voi sitä kautta myötävaikuttaa taudin kehittymiseen.

Lisätietoja:

Emeritaprofessori Hilkka Soininen, hilkka.soininen (a) uef.fi, p. 040 573 5749, https://uefconnect.uef.fi/en/person/hilkka.soininen/

Tutkimusartikkeli:

Manmohi D. Dake, Matteo De Marco, Daniel J. Blackburn, Iain D. Wilkinson, Anne Remes, Yawu Liu, Maria Pikkarainen, Merja Hallikainen, Hilkka Soininen & Annalena Venneri. Obesity and Brain Vulnerability in Normal and Abnormal Aging: A Multimodal MRI Study. Journal of Alzheimer's Disease Reports, vol. 5, no. 1, pp. 65-77, 2021. DOI: 10.3233/ADR-200267. https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease-reports/adr200267