Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Lasten raamatut.

Lastenraamatut ovat monipuolisia, mutta epätasaisia – mikään taho ei valvo sisältöjä

Teologian maisteri Kaisa Puustinen tarkastelee väitöstutkimuksessaan kuinka Raamatun kertomuksia kerrotaan lastenraamatuissa. Tulosten mukaan lastenraamattujen teologisella mittapuulla arvioituna laadukas teksti ja kuvitus kulkevat käsi kädessä. Laadukas kuvitus ei kuitenkaan ole tae laadukkaasta tekstistä, vaan kertomuksiin on voitu lisätä niihin kuulumatonta materiaalia tai niitä on voitu typistää. Väitöstilaisuutta voi seurata 22.5. klo 12.15 alkaen verkossa

Lastenraamatuissa kokonaiskertomus koostuu tekstistä ja kuvituksesta. Lähtökohtainen oletus usein on, että Raamatun kertomukset toistuvat lastenraamatuissa tunnistettavina ja sisällöllisesti samoina. Suomessa ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu lastenraamattujen sisältöä tai sitä, kuinka ne suhteutuvat Raamattuun. Aiemmin ei myöskään ole tutkittu näin laajalla otannalla sitä, mitä lastenraamatuissa itseasiassa on.

Lastenraamattututkimus on oleellinen osa muuttuvan uskonnollisen kentän tutkimusta. Siksi onkin oleellista selvittää, millaisen kuvan lastenraamatut välittävät esimerkiksi Jumalasta tai millaisen esikuvan hyvästä ihmisestä ne välittävät. Lastenraamattujen kertomuksiin on toisinaan sisällytetty niihin kuulumatonta moraaliseettistä tai pedagogista materiaalia, joka vääristää alkuperäisen kertomuksen sisällön jopa täysin vastakkaiseksi. Mikään taho ei valvo lastenraamattujen sisältöjä.

Väitöskirjan aineistona käytettiin eri ikäkausiryhmille suunnattuja lastenraamattuja. Aineistossa eroteltiin pienille lapsille suunnattu lastenraamattukirjallisuus, kouluikäisille suunnatut lastenraamatut sekä tätä vanhemmille lapsille suunnatut, kuvitetut raamatunkertomuskokoelmat. Tutkimuksessa paljastui lastenraamattugenren monipuolisuus ja epätasaisuus.

TM Kaisa Puustisen väitöskirja´Jumala pyörähti pari tanssiaskelta' – lastenraamatut funktionaalisen ekvivalenssin valossa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Kari Kuula Helsingin yliopistosta ja kustoksena Lauri Thurén Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36123?encoding=UTF-8 

Puustinen, Kaisa: "Jumala pyörähti pari tanssiaskelta" – lastenraamatut funktionaalisen ekvivalenssin valossa