Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Kuljetuskontteja laivassa

Laajassa tutkimushankkeessa selvitetään alueiden välistä ihmisten, pääoman, tavaroiden ja palveluiden liikkumista Euroopassa

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksessa alkaa kaksivuotinen ESPON IRiE ”Interregional Relations in Europe" -hanke, jossa tutkitaan alueiden välisiä ihmisten, pääoman, tavaroiden ja palveluiden virtoja Euroopassa. Hankkeessa määritellään sellaisia politiikkatoimia, jotka voivat helpottaa ja tehostaa alueiden välisiä virtoja. Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös tavallisuudesta poikkeaviin tilanteisiin, kuten COVID-19-epidemian ja Brexit-prosessin vaikutuksiin.

Euroopan unioni on laajentumisen myötä muuttunut taloudellisesti ja rakenteellisesti moninaisemmaksi. Taloudellinen yhdentyminen ja rajaesteiden asteittainen poistuminen on lisännyt ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman liikkumista. Nykyistä Eurooppaa kuvaavat paremminkin erilaiset alueet kuin erilaiset valtiot. Samalla alueiden väliset suhteet ovat muodostuneet valtioiden välisiä suhteita merkittävimmiksi. Ongelmana on kuitenkin, miten alueiden välisiä taloudellisia suhteita ja yhteyksiä voidaan tutkia.

Hanketta rahoittaa ESPON 2020 (European Territorial Observatory Network) -tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on parantaa EU-alueen aluesuunnittelun ja aluekehityksen tietoperustaa sekä tukea EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla.
Tutkimushankkeessa tarkastellaan Euroopan unionin jäsenmaiden lisäksi Norjaa, Islantia, Liechtensteinia ja Sveitsiä. Niistä hankitaan laaja tilastoaineisto sekä analysoidaan ihmisten, pääoman, tavaroiden ja palveluiden virtoja. Tutkimuksen pohjalta työstetään politiikkaehdotuksia ja suosituksia Euroopan komissiolle alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden tueksi.

Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Petri Kahila, puh. 050 411 8445, petri.kahila (at) uef.fi

ESPON 2020-tutkimusohjelma https://www.espon.eu/