Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

sairaanhoitaja pitää vanhusta kädestä

Kymenlaakson sosiaalityöhön vahvaa ammatillista osaamista ESR-hankkeella

  • Terveys ja hyvinvointi
  • Talous ja yhteiskunta

Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke on vahvistanut sosiaalityön ammatillista osaamista maakunnassa. Hankkeessa koulutettiin 20 yhteiskuntatieteiden maisteria sosiaalityön pääaineessa ja kehitettiin tutkimusperustaista sosiaalityötä Kymenlaakson alueella. Kehittämisen kärkinä olivat asiakasturvallisuus ja digitalisaatio sosiaalityössä.

Sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke toteutettiin vuosina 2018-2020. ESR-rahoitteisen hankkeen päätoteuttajana oli Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja osatoteuttajana Kymenlaakson kesäyliopisto.

Hankkeen koulutustavoite täyttyi ja sosiaalityön osaaminen vahvistui alueella. Lisäksi kehittämistyö vaikutti rakenteelliseen sosiaalityöhön uudistuvissa sote-rakenteissa. Kymenlaakson maakunnan toimijoiden vahva osallistuminen hankkeen toteutukseen ja kehittämismyönteisyys edesauttoivat tavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeesta on julkaistu raportti Sosiaalisesti kestävää Kymenlaaksoa tekemässä (toim. Aini Pehkonen & Riitta-Liisa Kinni & Piia Puurunen). Raportti koostuu hankkeen tutkimus- ja kehittä­mistoiminnan keskeisten osa-alueiden (asiakasturvallisuus sosiaalityössä ja digitalisaatio sosiaalityössä) tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista. Hankkeessa luotu kehittämistyö antaa hyvät edellytykset jatkaa sosiaalityön tutkimus­perustaista kehittämistä edelleen sosiaalisesti kestävässä Kymenlaaksossa.

Lisätietoja

Professori Juha Hämäläinen, hankkeen vastuullinen johtaja, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, juha.hamalainen@uef.fi, puh. 050 593 9415

Professori (ma.) Aini Pehkonen, hankkeen operatiivinen johtaja, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, aini.pehkonen@uef.fi, puh. 040 775 3202

Rehtori Elina Ivakko, osahankkeen johtaja, Kymenlaakson kesäyliopisto, elina.ivakko@kymenlaaksonkesayliopisto.fi, puh. 044 555 9094

Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, ohjausryhmän puheenjohtaja, Kouvolan kaupunki, arja.kumpu@kouvola.fi, puh. 020 615 7429

Kymsoten yhteyshenkilö/hankkeen ohjausryhmän jäsen, sosiaalityön palvelujohtaja Anu Salonen, anu.salonen@kymsote.fi,  puh. 050 3100 361