Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Kunnallinen itsehallinto edellyttää harkintavaltaa kunnan tehtävien hoidossa

  • Talous ja yhteiskunta

Hallintotieteiden lisensiaatti Atte Korte selvitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa kunnan viranomaisen tehtävien hoitoon liittyvän toimivallan ja harkintavallan luonnetta ja laajuutta. Tutkimuksen perusteella kunnan erityistoimialalla harkinta on suurelta osin oikeusharkintaa, kun taas yleisellä toimialalla on enemmän tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Molempiin harkintavallan lajeihin voi lisäksi sisältyä joustavan normin soveltamista. Atte Korten väitöstutkimus tarkastetaan Joensuussa 23.10.

Suomessa kunnilla on itsehallinto, jonka toteuttamiseksi kunnat voivat ottaa hoidettavakseen itsehallinnostaan johtuvia tehtäviä. Nämä tehtävät muodostavat kunnan yleisen toimialan. Lisäksi kuntien tulee hoitaa niille erikseen lailla säädetyt tehtävät, joista muodostuu kunnan erityistoimiala. Kunnan tehtäväkenttä on hyvin laaja, minkä vuoksi aihepiiriä lähestytään väitöstutkimuksessa esimerkkien avulla. Erityistoimialalta esimerkkeinä ovat maisematyöluvan myöntäminen ja kirjastopalvelujen tarjoaminen, yleiseltä toimialalta venepaikkojen tarjoaminen ja harkinnanvaraisten avustuksien myöntäminen.

Kunnan erityistoimialalla jo lainalaisuusperiaate edellyttää, että toimivaltasääntely on riittävän täsmällistä. Tästä vaatimuksesta ei ole perusteltua poiketa kunnallisen itsehallinnon hyväksi. Itsehallinnosta johtuvaa harkintavaltaa on perusteltua jättää sellaisiin asioihin, jotka edellyttävät paikallisten olosuhteiden arviointia.

Yleisellä toimialalla kunta tekee päätöksen tehtävän hoidettavaksi ottamisesta itsehallintonsa nojalla. Tältä osin kyseessä on joustavan normin soveltaminen. Kunnan tulee myös määritellä tehtävän sisältöä ja toteutustapaa. Tältä osin kyseessä on tarkoituksenmukaisuusharkinta, joka voidaan vielä jakaa tarveharkintaan, järjestämisharkintaan ja ehtoharkintaan. Myös yleisellä toimialalla harkinnassa on huomioitava yleisiä oikeusperiaatteita, joten harkinnassa on kyse myös joustavien normien soveltamisesta.

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi kunnan tehtävien luonnetta julkisina hallintotehtävinä, julkisina tehtävinä ja julkisen vallan käyttönä. Lisäksi tutkimuksessa esitetään ja kehitetään joitakin kunnallisoikeuden yleisiä oppeja.

HTL Atte Korten hallinto-oikeuden alaan kuuluva väitöskirja ”Kunnan toimivalta ja harkintavalta yleisellä ja erityisellä toimialalla” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Heikki Kulla Turun yliopistosta ja kustoksena emeritusprofessori Tarmo Miettinen Itä-Suomen yliopistosta.