Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hoitaja opastaa ikäihmistä tabletin käyttämiseen keittiön pöydän ääressä.

Kotona asumisen tuki sekä digitaalisten palvelujen ja osallistavan toiminnan saatavuus lisäisivät hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuutta 70 vuotta täyttäneillä

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää monipuolista vuoropuhelua, tiedonvaihtoa ja koordinointia hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja eri palveluntuottajien välillä, havaittiin Kainuussa toteutetussa pilottihankkeessa. Siinä kehitettiin, kokeiltiin ja arvioitiin uusi kokonaisvaltainen osallistavan hyvinvoinnin edistämisen malli, joka vastaa kainuulaisten ikäihmisten moninaisiin hyvinvointitarpeisiin.

Kainuussa pitkät välimatkat vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin liittyviin palveluihin. Kehittämishankkeessa havaittiin, että 70 vuotta täyttäneillä kainuulaisilla on ongelmia kotona asumiseen liittyvien palvelujen ja terveyspalvelujen saatavuudessa sekä sähköisten palvelujen käytössä. Myös osallisuutta tukevan harrastus-, kulttuuri- ja ryhmätoiminnan puuttuminen, huonot liikenneyhteydet ja epätietoisuus palvelujen tulevaisuudesta koskettavat erityisesti maaseutualueiden ikääntyneitä. Ikäihmiset kokevat, ettei heillä ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin, kuten ikääntyneille suunnattujen palvelujen kehittämiseen.

Kehittämishankkeen perusteella ryhmämuotoinen palveluohjaus tarjoaa ikäihmisille osallistavaa tukea ja ohjausta. Hyvinvointia ja terveyttä edistävään sosiaaliseen toimintaan pääseminen tulee hankkeen tulosten perusteella turvata esimerkiksi julkisia kulkuyhteyksiä kehittämällä. Lisäksi ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa ja palvelujen saamisessa tulee lujittaa järjestämällä hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen toimijoiden sekä ikäihmisten säännöllisiä tapaamisia sekä systemaattisella tiedonkeruulla.

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuuden parantaminen Kainuussa -kehittämishanke (Kainuun HYTE) toteutettiin osana Kainuun soten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen -Helposti lähelläsi (HELLÄ) -hanketta vuosina 2021–2022. Hankkeessa kehitettiin, pilotoitiin ja arvioitiin uusi kokonaisvaltainen osallistavan hyvinvoinnin edistämisen malli, joka vastaa kainuulaisten ikäihmisten moninaisiin hyvinvointitarpeisiin.

Kehittämishankkeessa Kainuun soten ja hyvinvointipalvelujen asiantuntijat sekä alueen ikäihmiset järjestivät yhdessä Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon tutkimusryhmän kanssa yhteisiä kehittämistyöpajoja ja testasivat ikäihmisiä osallistavia hyvinvointiryhmiä. Yhteiskehittämisen ja pilotoinnin sekä arvioinnin pohjalta syntyi ”Helposti lähelläsi” -osallistava hyvinvointiryhmämalli 70-vuotta täyttäneille kainuulaisille.

Yhteenveto kehittämistyön päätuloksista ja niihin perustuvat johtopäätökset sekä politiikkasuositukset julkaistaan Vaikuttavuuden talon päätöksenteon tueksi -julkaisuna, joka on kaikkien saatavilla Vaikuttavuuden talon verkkosivuilla ja THL:n Innokylässä.

Linkki päätöksenteon tueksi julkaisuun Vaikuttavuuden talon sivuilla: https://sites.uef.fi/vaikuttavuuden-talo/julkaisut/

Yhteystiedot:

Teija Nuutinen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, Vaikuttavuuden talo: tnuutine(at)uef.fi

Tomi Mäki-Opas, tutkimusjohtaja, UEF, Vaikuttavuuden talo: tomi.maki-opas(at)uef.fi

Pirjo Kyyrönen, projektipäällikkö, Kainuun sote: pirjo.kyyronen(at)kainuu.fi