Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Opiskelijoita Carelia-salissa

Korkeakoulutetut työmarkkinoilla -seminaari – onko koulutus tasa-arvoista ja millaisina korkeasti koulutetun persoonaan kohdistuvat huippusuorittamisen ihanteet näyttäytyvät

Mitä korkeakoulusta valmistuneet kertovat siirtymisestä koulutuksesta työelämään? Millaisia ihanteita ja vaatimuksia korkeasti koulutetut kohtaavat työmarkkinoilla ja miten he niitä ratkovat? 

Itä-Suomen ja Turun yliopistot järjestävät yhdessä Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille -hankkeen loppuseminaarin 7. lokakuuta Turun yliopistossa sekä etäyhteyksin. Seminaari on avoin kaikille, ja siinä käydään läpi nelivuotisen hankkeen tutkimustuloksia. 

Päivän aikana kuullaan kaksi yleistajuista puheenvuoroa, kommenttipuheenvuoroja sekä käydään yhteistä keskustelua. Ensimmäisessä puheenvuorossa professori Ulpukka Isopahkala-Bouret ja yliopistotutkija Nina Haltia alustavat aiheesta ”Ovatko kaikki valmistuneet samalla viivalla työmarkkinoilla?”. Olemme tottuneet ajattelemaan, että Suomessa korkeakoulutus mahdollistaa taustoista riippumatta yhdenvertaiset näkymät työmarkkinoilla. Korkeakoulutukseen pääsy on kilpailtua, mutta suhteellisen matala hierarkia korkeakouluinstituutioiden välillä, tutkintokoulutuksen maksuttomuus ja korkeakoulutuksen maantieteellisesti laaja saatavuus ovat sosiaalisia eroja kaventavia tekijöitä. Alustuksessa pohditaan, miten koulutus ja opiskelijaelämä erilaisissa käytännöissään ylläpitävät ja tuottavat sosiaalisia eroja ja miten valmistuneiden tausta muovaa siirtymiä työmarkkinoille ja kokemusta työelämässä avautuvista mahdollisuuksista. Alustajat pohtivat myös, mitä vaikutusta on sillä, millä tutkinnolla, miltä alalta ja mistä korkeakoulusta valmistuu.

Toisessa puheenvuorossa ”Työllistettävyyden ihanteet – miten ne houkuttavat ja haavoittavat?” keskitytään kilpailullisilla työmarkkinoilla toimimisen ihanteisiin ja korkeakoulusta valmistuneiden persooniin kohdistuviin vaatimuksiin. Yliopistonlehtori Maija Korhonen, yliopisto-opettaja Heli Mutanen ja apulaisprofessori Päivi Siivonen kertovat, millaisina työnhaun ja työssä menestymisen ihanteet näyttäytyvät korkeakoulusta valmistuneiden haastattelujen valossa, kun korkeakoulusta valmistuneisiin liitetään usein jatkuvan huippusuorittamisen ja itsensä brändäämisen ominaisuuksia. Alustajat pohtivat myös, miten vastavalmistuneet yhtäältä omaksuvat näitä ihanteita itseymmärryksensä välineiksi ja kilpailuvalteikseen, ja miten pyrkimys ihanteisiin toisaalta kuormittaa ja haavoittaa.

SEMINAARIN AIKA JA PAIKKA: 7.10.2022 klo 12.00–15.00, Turun yliopisto, Educarium 3 (Assistentinkatu 5) sekä Zoom. Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 29.9.

Lisätietoja:
Apulaisprofessori Päivi Siivonen, paivi.siivonen(at)utu.fi
Hankkeen verkkosivut