Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Lapsi istuu rannalla.

Kohdennetut palvelut voivat ehkäistä lasten ja nuorten ahdistusta kustannusvaikuttavasti

Ahdistus ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yksi yleisimmistä lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä. Ahdistuksen hoitoon on tarjolla useita erilaisia menetelmiä, mutta ahdistuksen ennaltaehkäisyä on tutkittu huomattavasti vähemmän, erityisesti taloudellisen arvioinnin näkökulmasta.

Tuore systemaattinen katsaustutkimus tarkastelee lasten ja nuorten ahdistuksen ennaltaehkäisyn kustannusvaikuttavuutta. Keskeiseksi nousi kysymys, tarjotaanko ennaltaehkäisevää toimintaa koko väestölle vai kohdennetummin yksilöille ja väestöryhmille, joilla on keskimääräistä suurempi riski sairastua mielenterveyden häiriöön tai jo havaittavia merkkejä mielenterveyden häiriöistä, mutta oireet eivät täytä diagnostisia kriteereitä.

Child and Adolescent Mental Health -tiedejulkaisussa ilmestyneen katsauksen yhteenvetona Itä-Suomen yliopiston projektitutkija Anna-Kaisa Vartiainen arvioi, että kohdennettu vanhemmuuden tuki tai kohdennettu kognitiivinen käyttäytymisterapia voivat olla kustannusvaikuttavia palveluita lasten ja nuorten ahdistuksen ennaltaehkäisyssä verrattuna tavanomaisiin saatavilla oleviin palveluihin. Yleinen koulussa tarjottava ennaltaehkäisy ei vaikuttaisi kustannusvaikuttavalle resurssien käytölle verrattuna tavanomaiseen opetukseen. Koko väestölle kohdistetut toimet jättävät vain vähän tilaa vaikuttavuudelle, koska suurin osa lapsista on oireettomia. Tällöin toiminnan on vaikea saavuttaa myöskään kustannusvaikuttavuutta.

– Katsaus toi esille sen tosiasian, että taloudellisia arviointeja ei edelleenkään tehdä riittävästi, ja mielenterveyden osalta ennaltaehkäisevistä interventioista arviointeja tehdään erityisen vähän, sanoo Vartiainen.

Vartiaisen tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto. Tutkimusartikkeli on luettavissa verkossa: Vartiainen, Kuvaja-Köllner, Rantsi, Rissanen, Luntamo, Kurki, Sourander & Kankaanpää (2021). Economic evidence of preventive interventions for anxiety disorders in children and adolescents – a systematic review. Child and Adolescent Mental Health. http://doi.org/10.1111/camh.12505

Lisätietoja:

Anna-Kaisa Vartiainen, projektitutkija, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto, anna-kaisa.vartiainen@uef.fi