Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

UEF-tunnus.

Kelalta 300 000 euron rahoitus hoitosuositusten mukaisten lääkemääräyskäytäntöjen monimenetelmälliseen tutkimukseen

Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos on saanut Kansaneläkelaitokselta (Kela)  300 000 euron tutkimusrahoituksen GuideGap-hankkeelle. Tutkimuksessa arvioidaan, missä määrin lääkkeen määrääminen poikkeaa hoitosuosituksista ja mitkä tekijät ovat mahdollisesti syinä hoitosuosituksista poikkeamiin.

Monimenetelmällisessä tutkimuksessa käytetään laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Rekisteritutkimuksen avulla tarkastellaan, kuinka yhteneväisesti lääkettä määrätään suosituksiin nähden. Suomalaisille lääkäreille tehtävässä kyselytutkimuksessa puolestaan selvitetään lääkärien tunnistamien poikkeamiin liittyvien taustasyiden esiintyvyyttä. Laadullisin menetelmin toteutettavissa lääkäreiden yksilöhaastatteluissa puolestaan selvitetään hoitosuosituksista poikkeamisen syitä.

– Olemme innoissamme rahoituksesta, jolla voimme tuottaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa siitä, miten hyvin lääkkeen määrääminen vastaa suomalaisia hoitosuosituksia. Erityisen kiinnostavaa on saada tietoa mahdollisten poikkeamien taustalla olevista juurisyistä. Tietoa voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi kansallisen ja alueellisen lääkehoidon ohjauksen kehittämisessä, sanoo hankkeen vastuullinen tutkija Virva Hyttinen.

GuideGap-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos sekä kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö sekä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Lääkäriliitto.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Virva Hyttinen, puh. 050 346 0798, virva.hyttinen(at)uef.fi