Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Snellmanian aula Kuopion kampuksella.

Kansallisen neurokeskuksen tulevat omistajaorganisaatiot varmistuneet

 

Kansallisen neurokeskuksen perustaminen etenee yhteistyössä tulevien omistajaorganisaatioiden kanssa. Perustamisvaiheen esisopimuksen allekirjoitti 12 organisaatiota.

Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaiheessa tehdyn selvitystyön perusteella esitettiin osakeyhtiön tai osuuskunnan perustamista toimintaa varten. Esillä olleista osakasehdokkaista 12 organisaatiota ilmaisi halukkuutensa osallistua Kansallisen neurokeskuksen perustamiseen allekirjoittamalla esisopimuksen.

Esisopimuksen allekirjoittivat Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopisto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Esisopimusneuvottelut käytiin Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen koordinaatiohenkilöstön, Itä-Suomen yliopiston lakiasiainjohtajan Petri Rintamäen ja dekaani Jussi Pihlajamäen johdolla.

 

Operatiivista toimintaa pilotoidaan

Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaihe jatkuu syksyllä 2020 perustamisasiakirjojen laatimisella ja neuvotteluilla tulevien omistajaorganisaatioiden kanssa. Sopimusneuvotteluiden rinnalla Kansallisen neurokeskuksen tulevia palveluja kehitetään ja pilotoidaan ministeriöiden myöntämän rahoituksen turvin. Valmistelutyötä ja perustamisvaihetta ohjaa laaja-alainen kansallinen ohjausryhmä, jossa on omistajaorganisaatioiden asiantuntijajäsenten lisäksi edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Suomen Akatemiasta, Business Finlandista ja Suomen Aivot ry:stä.

Tällä hetkellä Kansallisen neurokeskuksen toiminta on käynnissä tai käynnistymässä Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Perustamisvaiheessa kiinnitetään erityisesti huomiota tutkijoiden sitouttamiseen ja siihen, että toiminta koetaan aidosti kansalliseksi ja kaikkia kohderyhmiä palvelevaksi. 

 

Kansallisen neurokeskuksen tausta terveysalan kasvustrategiassa

Kansallinen neurokeskus on osa valtion terveysalan kasvustrategiaa ja Yksilöllistetty lääketiede -hanketta. Ministeriöiden rahoituksella valmisteltavaa hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Perustettavan Kansallisen neurokeskuksen ydintehtävänä on edistää Suomessa työskentelevien neurotieteilijöiden verkostoitumista sekä edesauttaa parempien yhteistyömallien syntymistä, edistää alan tutkimusta ja innovaatiotoimintaa, aivoterveyttä sekä aivosairauksien hoitojen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

 

Lisätiedot:

Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen johtaja

Mikael von und zu Fraunberg

p. 050 433 5008

mikael.fraunberg(at)uef.fi

 

Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen ohjausryhmän puheenjohtaja

Professori Reetta Kälviäinen

p. 040-5839249

reetta.kalviainen(at)uef.fi

https://neurocenterfinland.fi  

https://stm.fi/yksilollistetty-laaketiede