Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Snellmanian aula Kuopion kampuksella.

Kaisa Huhdalle ja Aino Korrensalolle tutkijatohtorin rahoitus akatemialta

Suomen Akatemia on myöntänyt tutkijatohtorirahoitukset yliopistotutkija Kaisa Huhdan ja tutkijatohtori Aino Korrensalon tutkimushankkeille Itä-Suomen yliopistoon. Rahoitukset ovat kolmivuotisia ja käynnistyvät tänä syksynä.

Yliopistotutkija Kaisa Huhta oikeustieteiden laitokselta sai 265663 euron rahoituksen tutkimushankkeeseen, joka tarkastelee EU-oikeuden roolia oikeudenmukaisen energiaturvallisuuden takaajana osana globaalia energiamurrosta. Tutkimuksessa analysoidaan EU-oikeuden rakennetta, tulkintaa ja toimivuutta energiaturvallisuuden välttämättömyyden ja oikeudenmukaisuuden turvaamisen välisen tasapainon löytämiseksi. Tutkimus samalla on ensimmäinen käytännölliset ja teoreettiset näkökohdat yhdistävä systemaattinen kartoitus energiaoikeudesta EU:ssa. Huhdan tutkimushankkeen aikana tuotetaan energiasektorin oikeudenmukaisuuden arviointiin suunniteltu teoreettinen viitekehys, joka mahdollistaa energiaturvallisuuden takaamisen oikeudenmukaisesti energiamurroksen tavoitteita vaarantamatta.

Tutkijatohtori Aino Korrensalo metsätieteiden osastolta sai 251775 euron rahoituksen tutkimukseen, joka tarkastelee haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tuottoa, hapetusta ja vapautumista boreaalisilla soilla sekä vaikutusta ilmakehän sekundääristen orgaanisten aerosolien muodostumiseen.

Kasvillisuudesta ja maaperästä vapautuvilla haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (BVOC) on ilmastoa viilentävä vaikutus. Ne voivat muodostaa ilmakehässä sekundaarisia orgaanisia aerosoleja (SOA), jotka osallistuvat pilvien muodostumiseen. Boreaalisen vyöhykkeen BVOC:t vaikuttavat sekä boreaalisen että arktisen alueen ilmastoon. Korrensalon tutkimus selvittää ensimmäistä kertaa, miten turpeesta vapautuvat BVOC:t hapettuvat matkalla ilmakehään ja lopulta osallistuvat siellä SOA:n muodostumiseen.

Tiedotteen lähde: Suomen Akatemian rahoituspäätökset (https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/arviointi-ja-rahoituspaatokset/rahoituspaatokset/)