Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

sairaanhoitaja pitää vanhusta kädestä

Kainuun sosiaalityöhön vahvaa ammatillista osaamista ESR-hankkeella

Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke on vahvistanut sosiaalityön ammatillista osaamista maakunnassa. Hankkeessa koulutettiin 20 yhteiskuntatieteiden maisteria (YTM) sosiaalityön pääaineessa ja kehitettiin tutkimusperustaista sosiaalityötä Kainuussa. Kehittämisen kärkinä olivat kansalaislähtöinen sosiaalihuolto ja sähköinen asiointi sosiaalityössä.

Sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke toteutettiin ajalla 1.4.2018-31.3.2021. ESR-rahoitteisen hankkeen päätoteuttajana oli Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja osatoteuttajana Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. Kainuun sotella oli hankkeessa keskeinen rooli.

Hankkeen koulutustavoite täyttyi ja sosiaalityön osaaminen vahvistui alueella. Lisäksi kehittämistyö vaikutti rakenteelliseen sosiaalityöhön uudistuvissa sote-rakenteissa. Kainuun soten toimijoiden vahva osallistuminen hankkeen toteutukseen ja kehittämismyönteisyys edesauttoivat tavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeesta on julkaistu kaksi raporttia. Sosiaalisesti kestävä Kainuu (toim. Aini Pehkonen, Anna-Maija Pyykönen ja Seija Okulov) koostuu hankkeen tutkimus- ja kehittä­mistoiminnan keskeisten osa-alueiden (kansalaislähtöinen sosiaalihuolto ja sähköinen asiointi sosiaalityössä) tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista. Hankkeessa luotu kehittämistyö antaa hyvät edellytykset jatkaa sosiaalityön tutkimus­perustaista kehittämistä edelleen sosiaalisesti kestävässä Kainuussa.

Osallistuva ja vaikuttava kansalainen – Kansalaislähtöisen sosiaalihuollon kehittäminen Kainuun maakunnassa (Jari Kainulainen, Juha Hämäläinen, Marita Pikkarainen ja Marja-Liisa Ruokolainen) tarkastelee kansalaislähtöisyyden periaatetta, käytänteitä ja haasteita sosiaalihuollon tutkimusperustaisessa kehittämisessä Kainuun perspektiivistä.

Lisätietoja

Professori Juha Hämäläinen, hankkeen vastuullinen johtaja, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, juha.hamalainen@uef.fi, puh. 050 593 9415

Professori (ma.) Aini Pehkonen, hankkeen operatiivinen johtaja, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, aini.pehkonen@uef.fi, puh. 040 775 3202

Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen, ohjausryhmän puheenjohtaja, Kainuun sote, marita.pikkarainen@kainuu.fi, puh. 044 710 0862