Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Ihmisiä neuvottelussa

Juristit tarvitsevat työssään sekä suomea että ruotsia – opiskelijoita kannustetaan käyttämään rohkeasti molempia kieliä

Filosofian maisteri Anne-Maria Kuosan väitöstutkimuksen mukaan ruotsin kielen taitoa tarvitaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, ja ruotsin kieli on monikielisessä työelämässä edelleen tärkeä kieli muiden kielten rinnalla. Oikeudelliset työtehtävät edellyttävät toisaalta tarkkaa ja muodollista kielenkäyttöä, toisaalta taas tehtävistä on mahdollista suoriutua vähäisemälläkin kielitaidolla ja vapaamuotoisella kielenkäytöllä. Työelämäsimulaatioilla voidaan tukea opiskelijoiden rohkeaa ja aktiivista otetta ruotsin kielen käyttöön. Anne-Maria Kuosan väitöstilaisuus verkossa 4.12. klo 12 alkaen

Kuosa tarkastelee väitöstutkimuksessaan juristien kokemaa ruotsin kielen taidon tarvetta oikeudellisissa tehtävissä. Kaksikielisessä valtiossa tarvitaan oikeudenkäytössä molempien kielten, suomen ja ruotsin hallintaa. Tähän tarpeeseen vastataan suomenkielisissä yliopistoissa tarjoamalla tutkintoihin sisältyviä ruotsin kielen opintoja. 

Työelämässä tarvitaan monimuotoista kielitaitoa

Ruotsin kielen taitoa tarvitaan juristien kokemuksen mukaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, ja kielellisten perusoikeuksien turvaamiseksi ruotsia ja suomea voidaan käyttää rinnakkain esimerkiksi oikeudenkäynneissä. Yksityisellä sektorilla ruotsin kieltä puolestaan käytetään englannin kielen ja muiden pohjoismaisten kielten ohella esimerkiksi neuvotteluissa. 

Oman alan kielitaidon tarve on työelämässä selkeä, mutta lisäksi tarvitaan myös yleiskielisiä valmiuksia. Tämä tarve näkyy erityisesti oman alan tiedon välittämisessä asiakkaille, medialle tai muiden alojen asiantuntijoille. 

Rohkean ja aktiivisen kielenkäytön tukeminen opintojen tavoitteena

Opiskelijoiden oma alan osaaminen on työelämän monimuotoiseen kielitaitotarpeeseen vastaavien opintojen tärkeä osa-tekijä. Opintojen tavoitteena on kannustaa opiskelijoita hyödyntämään sekä oikeudellista osaamistaan että ruotsin kielen taitoaan ja käyttämään monipuolisesti työelämässä tarpeellisia viestintästrategioita ja yleisiä strategioita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi opinnossa voidaan hyödyntää erilaisia työelämän tilanteita simuloivia tehtäviä. Kieliopillinen virheettömyys ei välttämättä ole tällaisissa tehtävissä ensisijainen tavoite, vaan pikemminkin työtehtävän hoitaminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Työelämäsimulaatioiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden rohkeaa ja aktiivista otetta ruotsin kielen käyttöön: kielitaito kehittyy sekä opintojen aikana että myöhemmin työelämässä.

Kuosan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti oikeustieteen alalla mutta myös muilla aloilla yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintoihin sisältyvien ruotsin kielen opintojen kehittämistyössä. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä myös Suomen ja muiden kaksi- tai monikielisten maiden kielenkäytön tutkimuksessa.

Väittelijän painolaatuinen kuva 

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöskirja verkossa