Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Opiskelijoita Kuopion kampuksella

Itä-Suomen yliopistoon 3000 uutta opiskelijaa

Huhtikuun alussa päättyneessä kevään toisessa yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston kandidaatti- ja maisteriopintoihin on valittu noin 2600 opiskelijaa. Hakijoita oli 24 000 yhteensä 126 eri hakukohteeseen. Hakijoista noin 11 % sai opiskelupaikan. Syksyllä opintonsa Itä-Suomen yliopistossa aloittaa 3000 uutta opiskelijaa. Aiemmin keväällä kansainvälisiin maisteriohjelmiin valittiin noin 400 uutta opiskelijaa.

Suosituimpia toisen yhteishaun hakukohteita olivat lääketiede (155 valittua/4909 hakijaa), kauppatieteet (118 valittua/3390 hakijaa), oikeustiede (65 valittua/3380 hakijaa), psykologia (45 valittua/2322 hakijaa), ravitsemustiede (32 valittua/806 hakijaa) ja terveyden edistäminen (12 valittua/491 hakijaa).

Psykologiassa, oikeustieteessä ja terveyden edistämisessä 2 % hakijoista sai opiskelupaikan. Lääketieteeseen ja kauppatieteeseen valittiin 3 % ja ravitsemustieteeseen 4 % hakijoista.

- Ilahduttavaa oli, että hakijamäärät kasvoivat useissa hakukohteissamme. Esimerkiksi Filosofisen tiedekunnan varhaiskasvatuksen koulutuksen hakijamäärät kasvoivat 22 % viime vuodesta. Monipuolisen opettajankoulutuksemme vetovoima vahvistui edelleen. Opettajankoulutuksen 17 eri hakukohteeseen valittiin yhteensä 475 uutta opiskelijaa, akateeminen rehtori Tapio Määttä kertoo.

Määttä iloitsee myös kansainvälisten maisteriohjelmien suosion jatkumisesta. Eniten uusia opiskelijoita valittiin Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Information Technology -maisteriohjelmaan, johon valittiin 80 uutta opiskelijaa.

Hakukohtaiset hakijoiden ja valittujen määrät toisessa yhteishaussa löydät täältä (15.7.2020 tilanne).

Tarkemmat tiedot toisen yhteishaun minimipisterajoista hakukohteittain julkaistaan täällä 15.7. päivän aikana.

 

Poikkeuksellinen valintakevät

Kevään opiskelijavalintaan toi oman haasteensa koronapandemia, joka haastoi yliopistot muuttamaan valintakoevalintaa lyhyessä ajassa. Läntinen teologia, teologia sekä kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede -hakukohteissa valintakoe korvattiin suoritettavalla avoimen yliopiston kurssilla. Muut valintakokeet järjestettiin kaksivaiheisina, mikä aiheutti muutoksia myös yhteishaun aikatauluun.

Itä-Suomen yliopistossa järjestettiin 31 ensimmäisen vaiheen valintakoetta, joihin osallistui noin 20 000 hakijaa. Pääosa kokeiden toisesta vaiheesta järjestettiin suullisina valintakokeina etäyhteyksiä käyttäen. Fyysinen, yliopiston tiloissa pidettävä valintakoe järjestettiin pienille ryhmille kuudessa hakukohteessa (kauppatiede, lääketiede, farmasia, ravitsemustiede, biolääketiede, oikeustiede) Joensuun ja Kuopion kampuksilla. 

- Lämpimät onnittelut uusille opiskelijoille ja tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! Kevään 2020 valinnat olivat poikkeuksellisia ja rankkoja sekä hakijoille että kokeiden järjestäjille. Pahoittelemme sattuneita virheitä ja ongelmia. Kokonaisuudessaan valinnat saatiin mielestäni vaativat olosuhteet ja äärimmäisen kireä aikataulu huomioon ottaen toteutettua kohtuullisen hyvin, Tapio Määttä toteaa.

Määtän mukaan uusille opiskelijoille järjestetään syksyllä mahdollisimman paljon kontaktiopetusta turvallisuudesta huolehtien. Muutoin Itä-Suomen yliopiston opetus toteutetaan syksyllä pääosin etäopetuksena.

 

Avoimen yliopiston opinnot avaavat uusia sisäänpääsymahdollisuuksia

Itä-Suomen yliopistoon valittiin kevään haussa avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella noin 200 opiskelijaa.

- Avoimen väylä täydentää tärkeällä tavalla todistusvalintaa ja valintakokeita yhtenä opiskelijavalinnan väylänä. Olemmekin laajentamassa edelleen avoimen väyliämme, Määttä kertoo.

Ensi vuonna Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla 500 paikkaa avoimen yliopiston väylällä. Lähes 40:een Itä-Suomen yliopiston eri hakukohteeseen voi hakeutua avoimen väylän kautta. Uusia avoimen väyliä on avattu ortodoksiseen teologiaan, erityisopettajan tutkintoon, kulttuurintutkimukseen ja oikeustieteelliseen. Historian, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, maantieteen ja ympäristöpolitiikan avoimen väyliä on laajennettu. Kehitteillä on myös avoimen väylä farmasiaan.

 

Lisätietoa: 

Akateeminen rehtori Tapio Määttä p. 050-575 1589

https://haeyliopistoon.fi/ajankohtaista/

https://haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/valintojen-pisterajat/

https://haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/hakija-ja-opiskelijavalintatilastot/

https://haeyliopistoon.fi/muut-reitit-yliopistoon/